Nebudou jezdit autobusy do Karlovy Studánky a na Ovčárnu

autobus_Small.jpg Důvodem omezení linkové osobní dopravy v úseku Karlova Studánka,,Hvězda aut.st. - Malá Morávka,,Ovčárna točna je snížení rizika ohrožení zdraví obyvatelstva koronavirem.


ROZHODNUTÍ
hejtmana Moravskoslezského kraje
o nařízení regulačních opatření v dopravě

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 30.09.2020 a souladu s ustanovením § 21 odst. 2) písm. b) zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o hospodářských opatřeních),

  

NAŘIZUJI

společnostem:

TRANSDEV MORAVA s.r.o.
Bozděchova 567/8
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 06738346

  

ČSAD Vsetín a.s.
Ohrada 791
755 01 Vsetín
IČO: 45192120

  

Koordinátor ODIS s.r.o.
28. října 3388/111
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 64613895

 

regulační opatření v dopravě, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy

V souvislosti s omezením veřejné linkové osobní dopravy v úseku Karlova Studánka, Hvězda aut.st. - Malá Morávka, Ovčárna točna, nebudou ode dne účinnosti tohoto rozhodnutí zajišťovány vybrané spoje níže uvedených linek:

853861 Bruntál – Vrbno pod Pradědem – Karlova Studánka: spoje 5, 205, 212 v celé trase.

853862 Bruntál – Malá Morávka, Karlov – Karlova Studánka: spoje 3, 24, 201, 202, 203, 204 v celé trase.

853863 Bruntál – Široká Niva – Vrbno pod Pradědem – Karlova Studánka: spoj 26 v celé trase.

853864 Krnov – Malá Morávka, Karlov – Malá Morávka, Ovčárna točna: všechny spoje pouze v úseku Karlova Studánka,,Hvězda aut.st. - Malá Morávka,,Ovčárna točna.

853885 Karlova Studánka – Malá Morávka, Ovčárna: všechny spoje v celé trase.

910120 Ostrava – Opava – Bruntál – Malá Morávka, Karlov – Malá Morávka, Ovčárna: všechny spoje pouze v úseku Karlova Studánka,,Hvězda aut.st. - Malá Morávka,,Ovčárna točna, resp. Malá Morávka,,Ovčárna točna – Karlova Studánka,,rozc. Hvězda.

Za účelem plnění tohoto rozhodnutí společnost Koordinátor ODIS s.r.o. poskytne součinnost dopravcům při plnění tohoto rozhodnutí a zajistí informovanost cestujících.

Regulační opatření v dopravě dle tohoto rozhodnutí se vyhlašují na dobu od 24.10.2020 00:00 do ukončení nouzového stavu vyhlášeného Vládou České republiky.

ODŮVODNĚNÍ

Důvodem změny organizace dopravy spočívající v omezení veřejné linkové osobní dopravy v úseku Karlova Studánka,,Hvězda aut.st. - Malá Morávka,,Ovčárna točna, a tedy vydání tohoto rozhodnutí, je snížení rizika ohrožení zdraví obyvatelstva koronavirem, označovaným jako SARS CoV-2, v souvislosti s nadměrnou koncentrací cestujících v dopravních prostředcích, jimiž je zajišťována přepravní služba na předmětném úseku. Současně Moravskoslezský kraj, jako objednatel veřejných služeb, není schopen garantovat přepravu cestujících na uvedeném úseku tak, aby byla zajišťována způsobem souladným se zdravím obyvatelstva a zároveň byla poskytována v plném rozsahu poptávky. Zajištění těchto podmínek pak nemůže o to víc garantovat v komerční dopravě provozované na zmíněném úseku.

POUČENÍ

(1) Při úhradě nákladů spojených s použitím regulačního opatření, včetně zvýšených nákladů, které by právnické nebo podnikající fyzické osobě jinak nevznikly, se postupuje podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona o hospodářských opatřeních.

(2) Za každý jednotlivý případ nesplnění regulačních opatření lze dle § 25a zákona o hospodářských opatřeních uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 5.000.000, - Kč.
(3) Za nesplnění regulačních opatření vyhlášených ve správním obvodu Moravskoslezského kraje může být dle § 25 zákona o hospodářských opatřeních uložena fyzické osobě pokuta až do výše 20.000, - Kč.
(4) Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku částky.
(5) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti od 24.10.2020 00:00 hod.

___________________________________
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., v.r.
hejtman kraje
Moravskoslezský kraj

 

Cele znění nařízení zde: pdf.pngnarizeni_regulace_dopravy.pdf