Nemáte přeplatek na silniční dani?

auta.jpg Finanční úřad eviduje přeplatky ve výši 134 milionů korun.


06.10.2022 - Finanční úřad marně vyzývá současné i bývalé poplatníky daně silniční, aby se zajímali o své přeplatky na této dani a podnikli kroky k jejich vrácení. Úřad aktuálně eviduje přeplatky na této dani ve výši 134 milionů korun.

Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční, že zálohy na daň silniční byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 zrušeny. Bohužel, ne všichni poplatníci tuto změnu zaregistrovali. Na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj proto i v důsledku záloh zaplacených v roce 2022 nebývale rostou přeplatky na dani silniční. Přeplatky částečně vznikly také v letech předchozích. Finanční úřad nemůže přeplatky vracet na základě vlastní iniciativy, musí obdržet řádně podanou žádost o vrácení přeplatku. Pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá, stává se přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu a poplatníkovi nárok na jeho vrácení zaniká.

Finanční úřad již od počátku srpna rozesílá poplatníkům upozornění na možnou existenci vratitelného přeplatku na dani silniční a nabízí součinnost. Dosud bylo poplatníkům napříč Moravskoslezským krajem rozesláno 23 000 SMS zpráv. Z tohoto počtu zareagovalo kontaktováním finančního úřadu a podáním žádosti pouze 2500 subjektů (fyzických i právnických osob), kterým bylo finančním úřadem vráceno více než 7 milionů korun.

Finanční úřad současným i bývalým poplatníkům daně silniční doporučuje, aby si co nejdříve na finančním úřadě ověřili existenci vratitelného přeplatku a požádali o jeho převedení na jinou daň, nebo o jeho vrácení.

Potřebné informace lze získat na územních pracovištích finančního úřadu, například na níže uvedených telefonních číslech a kontaktních e-mailech. Zaměstnanci finančního úřadu jsou připraveni rychle a věcně reagovat na dotazy a pomoci poplatníkům s podáním žádosti. Informaci o existenci přeplatku však je možné zjistit také přihlášením se do Online finančního úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky.

Žádost o vrácení přeplatku lze jednoduše vytvořit ve webové aplikaci Finanční správy.

Žádost je možné podat v listinné podobě (osobně na všech podatelnách úřadu nebo doručením poštovní přepravou) i ústně do protokolu. Elektronicky lze podání odeslat datovou zprávou:

a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,

b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,

c) s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo

d) prostřednictvím daňové informační schránky.

Na vyřízení žádosti má finanční úřad stanovenou lhůtu 30 dní.

   

Zdroj: tisková zpráva Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj