Nové doklady nevyřídíte

obcanky.jpg Magistrát města Karviné nebude nabírat žádosti o občanské průkazy,  cestovní doklady, řidičské průkazy.


Na základě stanoviska Ministerstva vnitra a Krizového štábu města sdělujeme, že za účelem omezení pohybu osob došlo k pozastavení a omezení povinností občana při vydávání osobních dokladů (občanský průkaz, pas), při prokazování totožnosti i prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičský průkaz) a do odvolání nebude Magistrát města Karviné nabírat žádosti o občanské průkazy,  cestovní doklady, řidičské průkazy a rovněž budou eliminovány žádosti o změnu trvalého pobytu. 

Propadlá občanka, pas nebo řídičák? Nezoufejte! Ministerstvo vnistra mimořádně umožňuje doklady propadlé po 1. březnu po dobu nouzového stavu používat, a to včetně práva řídit auto. Legálně a bez sankcí. Více na stránkách Ministerstva vnitra.