Občané Karviné nebudou ani v příštím roce platit za svoz odpadů

složenkA 2018-ilu.jpg Zastupitelé schválili prodloužení tohoto benefitu na svém listopadovém zasedání.


01.11.2021 – Zastupitelé Karviné zrušili vyhlášku č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Důvodem je novelizace zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ke které došlo přijetím zákona č. 543/2020 Sb., ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností.

 Zákonem č. 543/2020 Sb., byl v zákoně o místních poplatcích nahrazen stávající poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dvěma variantami poplatku za komunální odpad:

a) poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství,

b) poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Pro poplatkové období kalendářního roku 2022 může obec zavést již pouze některý z těchto dvou nových poplatků za komunální odpad.

„Rozhodli jsme se pro příští rok nevydávat novou vyhlášku k odpadům a nahradit tu dnes zrušenou. To znamená, že ani v roce 2022 nebudou občané našeho města platit poplatky za svoz komunálního odpadu,“ říká primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).