Karvinský přístup k informačním technologiím získal hned dvojici ocenění

perex_Zlatý Verouš.jpg Poroty ocenily inovativnost ekonomického řízení příspěvkových organizací města a formulář Bezpečná Karviná.


perex_Zlatý Verouš_převzetí.jpg Ocenění Zlatý Verouš převzal vedoucí oddělení informačních služeb magistrátu Jiří Jarema (vlevo) a David Uherek z jeho týmu.

27.03.2019 – Na celostátní konferenci uživatelů informačního systému VERA Radnice, která se konala ve čtvrtek 21.03.2019 v Brně, byla Karviná oceněna cenou „Zlatý Verouš 2019“ za inovativní přístup k řízení ekonomických procesů v příspěvkových organizacích. Konkrétně byla oceněna globální implementace ekonomického informačního systému ve dvanácti karvinských školách, která umožňuje městu efektivněji a v reálném čase sledovat hospodaření jednotlivých organizací. Takovýto korporátní přístup není totiž ve veřejné správě běžný, a proto jej realizátor projektu vybral do trojice oceněných měst.

Následně v úterý 26.03.2019 převzal v Ostravě náměstek primátora Vladimír Kolek (ANO 2011) diplom za třetí místo v krajském kole soutěže „Zlatý erb 2019“ o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Konkrétně se jednalo o ocenění v kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba. Zde porota ocenila formulář Bezpečná Karviná, který slouží občanům města k hlášení negativních jevů v jejich okolí.

perex_Zlatý erb 2019-BK.jpg

Ceny vítězům za Moravskoslezský kraj předával náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka, který k soutěži řekl: „Je skvělé, že přibývá obcí, které pochopily, že mají ve virtuálním světě a nástrojích, které nabízí, velkého parťáka. Nejrůznější aplikace, odkazy a tipy tak nejen skvěle slouží občanům, ale také výrazně usnadňují práci úředníkům. Dnešní doba si využívání moderních komunikačních kanálů žádá a čím dokonalejší elektronické služby budou obce mít, tím snáz se bude lidem s úřady komunikovat.“

Od zprovoznění formuláře Bezpečná Karviná v dubnu loňského roku bylo občany Karviné nahlášeno více než 150 poznatků různého charakteru. Jednalo se například o přestupky v dopravě, problémy se sousedy až po podezření z distribuce drog. Strážníci městské policie se zabývají všemi získanými poznatky, v některých případech je předávají Policii ČR. Primátor města Jan Wolf (ČSSD) k elektronickému formuláři řekl: „Velmi mě těší, že občané tuto službu využívají. Opatření v podobě kontrol rizikových lokalit, zavádění bezdoplatkových zón nebo modernizace kamerového systému by nemohla mít takový dosah, pokud by se s nimi neztotožnili samotní občané města. Děkuji všem, kterým není osud jejich okolí lhostejný.“ Již brzy nebudete muset hledat formulář na webových stránkách města, ale najdete jej přímo na adrese www.bezpecnakarvina.cz (budeme vás informovat).

Věděli jste, že...?

Chytré město (anglicky „smart city“) je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. Problematikou SMART CITY se po posledních komunálních volbách zabývá nová komise, která je iniciativním a poradním orgánem Rady města Karviné.

Komise SMART CITY:

  • Monitoruje, shromažďuje a vyhodnocuje podněty, které navrhují řešení přinášející žádané pozitivní změny na území města,

  • průběžně aktualizuje priority Smart komise v souladu s projektem „Karviná všemi deseti“,

  • monitoruje a hodnotí dosažení očekávaných výstupů a výsledků Smart projektů, navrhuje a doporučuje Radě města priority pro realizaci Smart projektů včetně doporučení možností financování těchto aktivit,

  • koordinuje přípravu, realizaci a vyhodnocování jednotlivých opatření realizovaných projektů,

  • navrhuje řešení v souladu s rozvojovými osami města,

  • dohlíží nad synergií a koncepčností jednotlivých řešení,

  • napomáhá dosažení shody a synergie ve městě mezi klíčovými aktéry uplatňujícími Smart řešení.