Ošetřovatelský kurz získal podruhé podporu města

perex_podpis_Pečujme spolu 2018.jpg Občané Karviné si tak osvojí praktické dovednosti pro péči o své blízké zdarma.


20170624_083750.jpg

Střední zdravotnická škola v Karviné, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, pořádá kurzy pro osoby pečující o osobu blízkou v domácím prostředí, zejména o seniory, dlouhodobě a imobilní nemocné. Projekt získal i v letošním roce podporu města a občané Karviné jej tak mohou absolvovat zdarma.

Ve čtvrtek 29. března tohoto roku byla na karvinské radnici spolupráce mezi městem a střední školou stvrzena smlouvou. Náměstek primátora Karel Wiewiórka (KSČM) při této příležitosti řekl: „Projekt PEČUJME SPOLU je velice potřebný. Povedla se nám již jeho první etapa, takže v letošním roce podporujeme i druhý cyklus. Občané mají o kurz zájem, protože jejich blízcí nejsou mnohdy schopní se již o sebe postarat. Těší nás, že jim není osud jejich rodinných příslušníků lhostejný. Ve spolupráci se střední zdravotnickou školou se snažíme pečujícím jejich snahu ulehčit, protože i jim dochází vlastní síly. Společně se snažíme o to, aby pečující šetřili svou energii a nezačali vnímat pomoc bližnímu jako své trápení. V tom vidím největší přínos tohoto užitečného kurzu.“

Zájemci o kurz – pečovatelé – se budou setkávat v odborné učebně vybavené polohovacími lůžky. Chybět nebudou moderní simulační figuríny a další pomůcky nepostradatelné pro ošetřovatelskou péči. Vedoucí kurzů poskytnou potřebné rady a informace k ošetřování s praktickou ukázkou. Pečovatelé si mohou získané poznatky hned prakticky vyzkoušet včetně využití kompenzačních pomůcek. Po absolvování všech lekcí budou pečující osoby zvládat například posazování na lůžku, přesun na židli či vozík, polohování, hygienickou péči, podkládání podložní mísy, výměnu ložního prádla a jednorázové pleny, podávání stravy do sondy, využití inkontinentních pomůcek, péči o stomický vývod, aplikaci inzulínu apod. Na rozdíl od individuálních školení si mohou účastníci vzájemně předávat své zkušenosti a také se podpořit v náročné životní situaci. Pečovatelé mohou absolvovat celý kurz nebo se přihlásit pouze na téma, které je zajímá.

podpis_Pečujme spolu 2018.jpg

První setkání pečovatelů proběhne v sobotu 7. dubna 2018. Další lekce pak v soboty 5. května, 2. června, 23. června, 15. září, 13. října, 10. listopadu a 8. prosince, vždy od 9–12 hodin na Střední zdravotnické škole v Karviné. Náměstek primátora při podpisu smlouvy nevyloučil další pokračování projektu. 

Bližší informace k jednotlivým tématům a přihláška k účasti je na www.sszdra-karvina.cz nebo na tel. č. 596 311 774. Počet míst na jednotlivé termíny je omezen.