Karviná jako AKTIVNÍ OBEC plní červené kontejnery

Asekol-červený kontejner.jpg Přispějte i vy vysloužilým elektro spotřebičem k výhře našeho města.


Asekol-červený kontejner.jpg

Až do konce září probíhá soutěž AKTIVNÍ OBEC, ve které města a obce soutěží ve zpětném odběru vysloužilého elektra. Počítají se všechny elektro spotřebiče vhozené do červených kontejnerů na území města. Vítěz soutěže pořádané neziskovou společností Asekol získá 20 tisíc korun.

Naše město recyklací elektrospotřebičů ulevuje životnímu prostředí dlouhodobě. V roce 2017 občané Karviné odevzdali k recyklaci 29 156,79 kilogramů starých spotřebičů. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Karviná obdržela od společnosti Asekol Certifikát environmentálního vyúčtování vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Ze studie neziskové společnosti Asekol, se kterou spolupracujeme na recyklaci vytříděných elektrozařízení dlouhodobě, vyplývá, že jsme uspořili 408,81 MWh elektřiny, 23 336,69 litrů ropy, 1 786,59 m3 vody a 14,51 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 84,32 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 370,75 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny červené kontejnery na drobné elektro. Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro může využít místní sběrný dvůr (www.sberne-dvory.cz) nebo červený kontejner (www.cervenekontejnery.cz).