Podomní prodej je v Karviné zakázán již pět let

perex_šmejdi_jsou_zpět_ilu.JPG Takzvaní „šmejdi“ však neustále zkouší nové a nové metody.


perex_šmejdi_jsou_zpět_2_ilu.JPG

Městská policie upozorňuje na stále platný zákaz podomního prodeje, který platí v Karviné od roku 2013.

To znamená, že vás nikdo nesmí obtěžovat v místě bydliště bez vašeho předchozího souhlasu nebo domluvy. Přesto se stále někteří prodejci, zejména energií, pokoušejí vnutit občanům města nové smlouvy. Často své záměry maskují nabídkou revizí smluv, kdy se například odvolávají na příslušnost k vašim stávajícím dodavatelům energií.

Proto uvádíme přehled jednoduchých doporučení, jejichž dodržováním se vy či vaši blízcí v mnoha případech vyhnete pozdějším starostem a komplikacím s těmito „šmejdy“.

Nikdy nepodepisujte nic, pokud si nejste jisti tím, co podepisujete.

Nemluvte s prodejcem sami, pozvěte souseda, kamaráda, člena rodiny.

Požádejte o čas na rozmyšlenou, tzn., odložte podpis smlouvy. Dobrá společnost vám nechá smlouvu doma k důkladnému prostudování. Budete mít čas na telefonickou konzultaci se současným poskytovatelem energií (většinou prostřednictvím bezplatné či zvýhodněné linky) nebo máte možnost konzultovat s členy rodiny, terénními pracovníky, pracovnicemi Odboru sociálního Magistrátu města Karviné, asistenty prevence kriminality a okrskáři Městské policie Karviná.

V případě, že budete prodejci obtěžováni, můžete přivolat městskou policii (tel.: +420 596 311 649, +420 596 312 028, e-mail: operacni@karvina_cz). Bez vaší součinnosti není v možnostech městské policie monitorovat pohyb prodejců energií na území celého města. Při prvním prokázání porušení nařízení města má městská policie možnost uložit subjektu blokovou pokutu. V případě, že se jedná o opakované porušení, postupuje městská policie celou záležitost k přestupkovému řízení, kde jsou finanční postihy podstatně vyšší. V tomto případě však může dojít k chybné interpretaci situace přihlížejícími či volajícími, kteří se domnívají, že městská policie situaci řešila pouze domluvou. Není tomu tak, proto prosím nebuďte lhostejní k dění ve vašem okolí.

Děkujeme.

jpg.pnginformační leták MPK - zákaz podomního prodeje, soubor typu jpg, (239,4 kB)