Město podpořilo spolkovou činnost

perex_spolky_podpis.jpg Dotace zpříjemní volný čas několika desítkám zdravotně znevýhodněných osob.


perex_spolky_podpis.jpg

Spolky se zaměřením na lidi se zdravotním postižením nebo omezením podepsaly v pátek 23. března společně s primátorem Karviné Janem Wolfem (ČSSD) dotační smlouvy. Mezi osm spolků bude rozděleno téměř 280 tisíc korun. Spolky využijí finanční prostředky na zajištění své činnosti, ale také na rekondiční pobyty a vzdělávání svých členů. Spolky starající se o zdravotně znevýhodněné jsou nedílnou součástí sítě sociálních a návazných služeb v Karviné.

Primátor Jan Wolf k setkání v nedávno opraveném spolkovém domě v Karviné-Ráji řekl: „Jsem rád, že jsme se mohli dnes setkat u příležitosti uzavření smluv o dotacích s předsedy jednotlivých spolků. Využil jsem té chvilky, abych si s nimi mohl popovídat o jejich starostech, problémech, vizích a plánech na letošní rok. Věřím tomu, že spolupráce s nimi bude i nadále dobrá a do budoucna ji budeme stále rozvíjet.“