Pokračování opravy silnice v Polsku

Dolní Marklovice.png Jezdíte přes hraniční přechod v Dolních Marklovicích? Pozor na dopravní omezení.


V Polsku od hraničního přechodu v Dolních Marklovicích směrem do Jastrzȩbia provádí polská firma opravu vozovky. Práce momentálně probíhají po polovinách, a doprava je řízena semafory. Ukončení se předpokládá kolem 10.10.2017. Doporučujeme občanům Karviné využít k návštěvě sousedů jinou trasu, např. přes hraniční přechod do Kaczyc po ul. Polská v Karviné-Ráji.