Poplatek za psy budeme platit později

pes.jpg Poštovní poukázky pro úhradu poplatku ze psů v úvodu dubna nedorazí. 


Magistrát města v aktuální mimořádné situaci upouští v zájmu zajištění maximální bezpečnosti o zdraví občanů od rozesílání poštovních poukázek pro úhradu místního poplatku ze psů. Převážně senioři chodí poplatky platit osobně na pokladnu magistrátu. „V minulých letech jsme poukázky zasílali počátkem dubna, nyní vyčkáme, až se aktuální epidemiologická situace zlepší a dojde k uvolnění stávajících opatření. Občany budeme o rozesílání a splatnosti poukázek v předstihu informovat,“ říká primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).