Proběhlo jednání dvou odborných pracovních skupin strategického plánu

DSCN5703_small.jpg Pokračuje se na tvorbě strategického plánu ekonomického rozvoje města.


dscn5703.jpg

Dne 02.09.2020 se na budově „C“ Magistrátu města Karviné uskutečnilo jednání 2 odborných pracovních skupin v rámci zpracování nového „Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviné“. Dopoledne se sešla skupina Image a prosperita města a odpoledne Služby města. Na jednání se probíraly nápady týkající se návrhové části zpracovávaného strategického dokumentu, kdy mohli členové odborných pracovních skupin vystoupit se svými podněty. Po zpracování návrhové části ještě následuje zpracování implementační části. Nový „Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviné“ by měl být hotov na začátku roku 2021.


„Strategický plán ekonomického rozvoje“, který je součástí projektu  financovaného z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu s názvem „Strategické dokumenty statutárního města Karviné“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/ 17_080/0009841.

eu.jpg