Proběhlo jednání odborných pracovních skupin strategického plánu

SPER.jpg Pokračuje se na tvorbě strategického plánu ekonomického rozvoje města.


Dne 30.06.2020 se v Regionální knihovně Karviná uskutečnilo jednání odborných pracovních skupin v rámci zpracování nového „Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviné“. Odborné pracovní skupiny jsou rozděleny do 4 tematických částí: Image a prosperita města, Služby města, Veřejný prostor, Udržitelná mobilita a bydlení. Na jednání se probírala především analytická část zpracovávaného strategického dokumentu, kdy mohli členové odborných pracovních skupin vystoupit se svými podněty. Po zpracování analytické části následuje zpracování návrhové části a nakonec implementační části. Nový „Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviné“ by měl být hotov na začátku roku 2021.

 

„Strategický plán ekonomického rozvoje“, který je součástí projektu  financovaného z Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu s názvem „Strategické dokumenty statutárního města Karviné“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/ 17_080/0009841.

eu.jpg