Ředitelství silnic a dálnic ČR investuje do ulic Nádražní a Ostravská

MHA_0224.jpg Řidiče zde od března do dubna zpomalí částečné uzavírky. 


27.02.2024 – Také v letošním roce bude probíhat na území města plánovaná údržba komunikací, kterou však nezbytně provází i nepopulární dopravní omezení. Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí v měsíci březnu opravy na části ulic Nádražní a Ostravská, které kvůli očekávaným klimatickým podmínkám dodavatelé nezrealizovali v loňském roce:

MHA_0224.jpg

Částečná uzavírka silnice č. I/67 na ulici Nádražní se uskuteční ve dvou etapách, a to od 4. do 23. března 2024 a od 24. března do 12. dubna 2024. Oprava povrchu této silnice proběhne postupně po polovinách v úseku od mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/59 po světelně řízenou křižovatku se silnicí III/4688 na ulici Havířská a místní komunikací ulice Svatopluka Čecha. Veškeré práce budou probíhat při sníženém počtu jízdních pruhů, ale vždy bude zachován alespoň jeden jízdní pruh pro každý směr. Po celou dobu stavby zůstane zachována obslužnost autobusového nádraží i obchodního centra. Z důvodu přechodného znemožnění levého odbočení ze silnice I/67 na ulici Nádražní ve směru na Bohumín v obou etapách a přechodného znemožnění nájezdu ve směru na Ostravu v rámci druhé etapy, povede objízdná trasa po silnici I/67H na ulici Ostravská a třídě 17. listopadu, po místní komunikaci třídy Osvobození a dále po silnici III/4688 na ulici Havířská. Při stavbě bude uslepena místní komunikace ulice Svatopluka Čecha, kdy do této ulice bude možno vjet od zimního stadionu. Po celou dobu stavby nebudou na autobusové nádraží v Karviné-Fryštátě zajíždět v pracovní dny spoje č. 1, 17, 33 a o nedělích spoj 227 předmětné linky 520 městské autobusové dopravy v Karviné. Důvodem je přechodné znemožnění levého odbočení ze silnice I/67 na ulici Nádražní ve směru na Bohumín.

MHA_0183.jpg

Částečná uzavírka silnice č. I/59 na ulici Ostravské se rovněž uskuteční ve dvou etapách, a to od 15. do 21. dubna 2024 a od 22. do 28. dubna 2024. Oprava povrchu této silnice se uskuteční v úseku od mostu přes řeku Olši po mimoúrovňovou křižovatku se silnicí č. I/67. Veškeré práce budou probíhat při sníženém počtu jízdních pruhů, ale i při této opravě bude vždy zachován alespoň jeden jízdní pruh pro každý směr. V průběhu první etapy bude umožněno levé odbočení autobusů při výjezdu z místní komunikace ulice Lešetínská směrem do města. Během pokládky nového povrchu při druhé etapě stavby bude křižovatka silnice č. I/59 s místní komunikací ulice Lešetínská po nezbytnou dobu uzavřena. To znamená, že dojde ke změně trasy některých spojů na linkách městské autobusové dopravy č. 513, 514 a 520 a k neobsloužení zastávek „Karviná, Fryštát, Lešetínská“ a „Karviná, Staré Město, osada“. Přepravní společnost Transdev Slezsko a.s. upozorní cestující včas na předmětné změny vývěskami na označnících zastávek.

Dopravní omezení