Rekonstrukce mostu mezi Staroměstskou a Olšinami

perex_most-Olšiny.jpg Harmonogram akce se přizpůsobil výluce při optimalizaci železničního koridoru.


perex_most-Olšiny.jpg

V pondělí 28. května bude zahájena rekonstrukce mostu M26/5 spojujícím nad tratí ul. Staroměstskou s ul. Olšiny v Karviné-Starém Městě. V rámci prací bude provedena oprava stávající mostní konstrukce nad železniční tratí, včetně  sanace opěr, pilířů, chodníků, zábradlí, svodidel a vozovky. Stavba bude realizována v době výluk tratě v rámci rekonstrukce železničního koridoru „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“. Předpoklad ukončení prací je v září tohoto roku.

Realizace stavby si vyžádá dopravní opatření. Od 28. května dojde k celkové uzavírce předmětného úseku místní komunikace ul. Dětmarovické. Objízdná trasa bude vedena  po místní komunikaci v ul. Olšiny, Bohumínské, silnici I/67 a Staroměstské. Po celou dobu uzavírky bude zajištěn průchod přes most pro pěší. Výjimkou budou dva dny, kdy pokládka živičného povrchu uzavře most i pro pěší. Tato skutečnost bude oznámena v místě stavby s týdenním předstihem.

Z důvodu opravy mostu dojde také ke zrušení autobusové zastávky „Karviná-Staré Město, konečná“ u autobusových linek MHD 513, 514 a 520. Autobusová zastávka bude přesunuta na zastávku „Karviná-Staré Město, Olšiny, rozcestí“.

pdf.pngsituační snímek uzavírky mostu ve Starém Městě, soubor typu pdf, (622,7 kB)