Rok 2018 ve znamení vyrovnaného rozpočtu

úspěch_ilu.jpg Zastupitelé dnes pro příští rok vyčlenili 589 miliónů korun na investice.


úspěch_ilu.jpg

Karviná by v příštím roce měla hospodařit s částkou 1 408 637 261 korun, rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný (stejné příjmy a výdaje). Zastupitelstvo dnes předložený návrh schválilo. „Posílili jsme výrazně investice, už dříve jsme deklarovali, že na většinu plánovaných akcí nejsou vypsány dotace a budeme je tedy muset financovat z rezerv. To platí pro rekonstrukci ubytovny Kosmos na malé byty, o začátek opravy alespoň jednoho z historických domů na náměstí a modernizaci krytého bazénu. Celkově máme na inevstiční akce téměř 590 miliónů korun,“ připomněl ekonomický náměstek primátora Jan Wolf (ČSSD). Investujeme desítky miliónů do modernizace budov i výuky na našich školách a za více než sto miliónů chceme zmodernizovat a opravit další komunikace, chodníky, parkoviště nebo cyklostezky,“ přibližuje další výrazné položky ekonomický náměstek primátora Jan Wolf.

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Samotné příjmy jsou navrženy v celkové výši přes 866 miliónů korun. „Propočty příjmů si děláme sami – z daní, poplatků, dohod, přísunu proplácených dotací nebo příjmů z pronájmu městského majetku a vlastní činnosti města. K tomu ale vždy zapojujeme peníze z rezerv z přechozích let, v roce 2018 navrhujeme využít z této rezervy více než 578 miliónů korun. V součtu se tedy dostáváme k částce vyšší než 1,4 miliardy korun,“ vypočítává náměstek Wolf.

Do vzdělávání dětí a investičních akcí na školách půjde celkově více než 160 miliónů: Počítá se s modernizací učeben v šesti zařízeních za 85 miliónů korun, ale také s dalšími akcemi. „I v roce 2018 budeme platit školám výjezdy do světů techniky v ostravské Dolní oblasti a půldruhého miliónu korun dáme na další nový projekt podpory technického vzdělávání našich školáků,“ upřesňuje Jan Wolf. Město opět podpoří i Slezskou univerzitu – na strategické projekty půlmiliónem korun, tamní Univerzitě třetího věku je určeno 50 tisíc korun.

„Do modernizace komunikací, chodníků a cyklostezek na nich, do oprav malých mostků nebo do výstavby nových parkovacích míst chceme investovat více než 110 miliónů korun (pozn. letos 60 mil. plus běžná údržba cca 10 mil). Opravíme další část chodníku a cyklostezky na hlavním průjezdu městem – na třídě 17. listopadu, čeká nás druhá etapa modernizace ulice Ciolkovského v Ráji, velká oprava ulice Svatopluka Čecha ve Fryštátě a Novém Městě nebo úprava cyklostezky v Leonovově ulici v Hranicích. Budeme opět podobně jako letos opravovat více komunikací i chodníků a pamatujeme zase i na nová parkovací místa tam, kde je to možné,“ vypočítává náměstek Wolf. Na řadě bude také úprava dalšího většího veřejného prostranství v sídlištní zástavbě v Karviné-Hranicích za více než 32 miliónů korun.

Na provoz veřejné dopravy má město vyčleněno více než 35 miliónů korun – do MHD půjde více než 33 miliónů, jízdné zůstane zachováno a dopravce (ČSAD) díky penězům města také obnoví vozový park nebo instaluje informační tabule na zastávkách.

Karviná v příštím roce slaví 750 let od první písemné zmínky o městě a připravena je spousta akcí pro veřejnost, na něž také rozpočet pamatuje asi 15 milióny korun. Knihovna a kulturní dům pak mají vyčleněno pro svou činnost a drobné investice asi 61 miliónů korun. Kulturní akce jiných pořadatelů budou opět podpořeny z Fondu primátora téměř šesti milióny korun. Sportovní zařízení v majetku města dostanou na provoz 37 miliónů. Sociální služby téměř 23 milióny korun.

Kompletní rozpočet je ve formátu pdf na webu města.

Město letos (2017) dle schváleného rozpočtu hospodařilo s 801 miliónem na výdajích a počítalo s necelými 840 milióny v příjmové oblasti. Rozpočet byl tedy naplánován již jako přebytkový. Příjmy ovšem letos byly ještě vyšší (jen po říjnových rozborech hospodaření bylo město v plusu oproti predikci 320 miliónů korun), takže závěrečné vyúčtování přinese opět významnou rezervu.