Rozhodnutí hejtmana MS kraje

4636.jpg Vykonávání péče o děti a mládež.


ROZHODNUTÍ

hejtmana Moravskoslezského kraje,

kterým se nařizuje vykonávání péče o děti a mládež

Na základě usnesení Vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a usnesení Vlády České republiky č. 1109 ze dne 30. října 2020 o přijetí krizového opatření a dle § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení tohoto usnesení

 

určuji

 

níže uvedené školy nebo školská zařízená zřízená krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky, příslušníky ozbrojených sil, zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení školního stravování, zaměstnanci České pošty, s.p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení:

Pro:

- Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace, Komenského 701/3, 743 01 Bílovec, IČO 00848298

- Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace, Ostravská 658/28, 743 01 Bílovec, IČO 00848301

- Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. Armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace, Čs. armády 1026, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO 61988731

- Základní škola Bruntál, Cihelní 6, Cihelní 1620/6, 792 01 Bruntál, IČO 66145309

- Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, příspěvková organizace, Ostravská 1710, 737 01 Český Těšín, IČO 72545933

- Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín, Tyršova 913, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 47657651

- Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín, Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 60336251

- Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, El. Krásnohorské 2254, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 68157797

- Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Nám. T. G. Masaryka 1260, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO 73184535

- Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace, Komenského 420, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO 73184519

- Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí ul. Janáčkova 1444, příspěvková organizace, Janáčkova 1444, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO 73184527

- Základní škola Havířov-Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace, Marušky Kudeříkové 1143/14, Město, 736 01 Havířov, IČO 62331248

- Mateřská škola Havířov-Město Horymírova 7/1194, Horymírova 1194/7, Město, 736 01 Havířov, IČO 61988634

- Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace, Lesní 190, 739 91 Jablunkov, IČO 68334265

- Mateřská škola Jablunkov, Školní 800, příspěvková organizace, Školní 800, 739 91 Jablunkov, IČO 70640041

- Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace, Ve Svahu 775/1a, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 62331353

- Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace, Prameny 838/10, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 72035480

- Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace, U Lesa 713/19, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 48004529

- Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace, Cihelní 1666/30, Nové Město, 735 06 Karviná, IČO 48004537

- Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace, Einsteinova 2871/8, Hranice, 733 01 Karviná, IČO 62331388

- Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace, 17. listopadu 1225/20, 742 21 Kopřivnice, IČO 47998121

- Základní škola Kravaře Kouty, příspěvková organizace, Bolatická 97/9, Kouty, 747 21 Kravaře, IČO 70940070

- Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace, Janáčkovo náměstí 1970/17, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00852546

- Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace, Žižkova 572/3, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00852562

- Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace, Tyršova 144/1, 741 01 Nový Jičín, IČO 62330136

- Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace, Komenského 609/6, 742 35 Odry, IČO 00848191

- Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace, Edvarda Beneše 961/2, Kateřinky, 747 05 Opava, IČO 70999279

- Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše-příspěvková organizace, Edvarda Beneše 989/6, Kateřinky, 747 05 Opava, IČO 71000101

- Základní škola Orlová-Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková organizace, Mládí 726, Lutyně, 735 14 Orlová, IČO 75026643

- Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace, č. p. 496, 735 33 Doubrava, IČO 75026350

- Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková organizace, Školní 246, 735 41 Petřvald, IČO 73184985

- Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace, Ostrčilova 2557/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 61989037

- Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, Březinova 1383/52, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 70978336

- Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace, Ukrajinská 1533/13, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 64627896

- Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1530-1531, příspěvková organizace, Ukrajinská 1530/4, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO 70984662

- Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1, okres Bruntál, Jelínkova 488/1, 795 01 Rýmařov, IČO 00852635

- Mateřská škola Rýmařov, Jelínkova 3, příspěvková organizace, Jelínkova 741/3, 795 01 Rýmařov, IČO 62352733

- Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, Bezručova 418, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 00847097

- Základní škola a Gymnázium Vítkov, Komenského 754, 749 01 Vítkov, IČO 69987181

- Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace, Halaškovo náměstí 178, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 71002529

- Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace, Bezručova 585, 749 01 Vítkov, IČO 73214892

- Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404, Třanovského 404, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 60046066

- Mateřská škola Havířov–Šumbark Mládí 23/1147, Mládí 1147/23, Havířov-Šumbark, 736 01 Havířov-Šumbark, IČO 61988596

Péče bude ode dne 2. listopadu 2020 poskytována dětem, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce, a to v rozsahu 5 pracovních dní (od pondělí do pátku) od 06:00 hod. do 18:00 hod. Péče bude vykonávána ve skupinách po nejvýše 30 dětech.

 

Odůvodnění:

Zabezpečení vykonávání péče o děti a mládež je nařizováno z důvodu naléhavého obecného zájmu ohrožení životů a zdraví v souvislosti s trváním výše uvedeného krizového stavu.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ustanovení § 38 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, přípustné odvolání.
Pokud důležité okolnosti brání splnění povinnosti, neprodleně sdělte tuto okolnost k posouzení Krizovému štábu Moravskoslezského kraje cestou krizového štábu místně příslušné obce s rozšířenou působností.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 2. listopadu 2020.

 

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

  

Za správnost vyhotovení odpovídá: Ing. Tomáš Zuber

Celé znění rozhodnutí: pdf.pngRozhodnuti_HK_2020_11_01_Urcene_skoly.pdf