Rozpočet 2018: Více peněz do investic, komunikací i škol

rozpočet_ilu.jpg Začne rekonstrukce Kosmosu, domů na náměstí a krytého bazénu.


rozpočet_ilu.jpg

Karviná by v příštím roce měla hospodařit s částkou 1 408 637 261 korun, rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný (stejné příjmy a výdaje). Radní jej takto předloží zastupitelstvu ke schválení v úterý 5. prosince. „Posílili jsme výrazně investiční akce i údržbu města. Zahájíme rekonstrukci krytého bazénu a přestavbu ubytovny Kosmos na malé byty, pamatujeme už také na zahájení opravy jednoho ze tří historických domů na náměstí. Investujeme desítky miliónů do modernizace budov i výuky na našich školách a za více než sto miliónů chceme zmodernizovat a opravit další komunikace, chodníky, parkoviště nebo cyklostezky,“ přibližuje některé výrazné položky ekonomický náměstek primátora Jan Wolf (ČSSD).

 Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Samotné příimy jsou navrženy v celkové výši přes 866 miliónů korun. „Propočty příjmů si děláme sami – z daní, poplatků, dohod, přísunu proplácených dotací nebo příjmů z pronájmu městského majetku a vlastní činnosti města. K tomu ale vždy zapojujeme peníze z rezerv z přechozích let, v roce 2018 navrhujeme využít z této rezervy více než 578 miliónů korun. V součtu se tedy dostáváme k částce vyšší než 1,4 miliardy korun,“ vypočítává náměstek Wolf.

Jak už radnice dříve informovala, počítá u výdajů spíše s vlastním financováním velkých investic, protože na všechny nejsou vypsány dotační tituly. „Tomu jsme tedy přizpůsobili tvorbu výdajů rozpočtu. Rekonstrukce ubytovny Kosmos na malé byty přijde na 70 miliónů korun. Budeme mít hotový projekt na rekonstrukci tří historickým domů na náměstí a u jednoho už počítáme se zahájením prací (20 miliónů pro rok 2018). Domy jsme letos koupili a rozhodli se je opravit a využít. Největší akcí bude zahájení modernizace krytého bazénu za více než 250 miliónů korun. V šesti školách výrazně zmodernizujeme učebny pro technické a přírodovědné obory,“ upřesňuje investiční akce náměstek Wolf.

Do vzdělávání dětí a investičních akcí na školách půjde pak celkově více než 160 miliónů. „Posílíme rozpočty na chod karvinských škol (základních i mateřských) -  jde téměř o 73 milióny korun (letos to bylo včetně investičních fondů škol samotných 71 miliónů). Modernizaci učeben v šesti školách a stavební rozšíření další ze škol zčásti po realizaci uhradí EU, celkově to bude stát 85 miliónů. I v roce 2018 budeme platit školám výjezdy do světů techniky v ostravské Dolní oblasti a půldruhého miliónu korun dáme na projekt další podpory technického vzdělávání našich školáků,“ upřesňuje Jan Wolf. Město opět podpoří i Slezskou univerzitu – na strategické projekty půlmiliónem korun, tamní Univerzitě třetího věku je určeno 50 tisíc korun.

„Do modernizace komunikací, chodníků a cyklostezek na nich, do oprav malých mostků nebo do výstavby nových parkovacích míst chceme investovat více než 110 miliónů korun (pozn. letos 60 plus běžná údržba cca 10 mil). Opravíme další část chodníku a cyklostezky na hlavním průjezdu městem – na třídě 17. listopadu, čeká nás druhá etapa modernizace ulice Ciolkovského v Ráji, velká oprava ulice Svatopluka Čecha ve Fryštátě a Novém Městě nebo úprava cyklostezky v Leonovově ulici v Hranicích. Budeme opět podobně jako letos opravovat více komunikací i chodníků a pamatujeme zase i na nová parkovací místa tam, kde je to možné,“ vypočítává náměstek Wolf. Na řadě bude také úprava dalšího většího veřejného prostranství v sídlištní zástavbě v Karviné-Hranicích za více než 32 miliónů korun.

Na provoz veřejné dopravy má město vyčleněno více než 35 miliónů korun – do MHD půjde více než 33 miliónů, jízdné zůstane zachováno a dopravce (ČSAD) díky penězům města také obnoví vozový park nebo instaluje informační tabule na zastávkách.

Rozpočet na rok 2018, tak jak bude předložen zastupitelstvu, je ke stažení na našem webu: https://www.karvina.cz/folder/661/

Karviná v příštím roce slaví 750 let od první písemné zmínky o městě a připravena je spousta akcí pro veřejnost, na něž také rozpočet pamatuje asi 15 milióny korun. Knihovna a kulturní dům pak mají vyčleněno pro svou činnost a drobné investice asi 61 miliónů korun. Kulturní akce jiných pořadatelů budou opět podpořeny z Fondu primátora téměř šesti milióny korun. Sportovní zařízení v majetku města dostanou na provoz 37 miliónů. Sociální služby téměř 23 milióny korun.

Město letos (2017) dle schváleného rozpočtu hospodařilo s 801 miliónem na výdajích a počítalo s necelými 840 milióny v příjmové oblasti. Rozpočet byl tedy naplánován již jako přebytkový. Příjmy ovšem letos byly ještě vyšší (jen po říjnových rozborech hospodaření bylo město v plusu oproti predikci 320 miliónů korun), takže závěrečné vyúčtování přinese opět významnou rezervu.