Rozpočet města pro rok 2017: více peněz do oprav komunikací, škol nebo MHD

ZM_ilu.jpg Karvinští zastupitelé dnes schválili rozpočet pro rok  2017. Město bude v příštím roce hospodařit s 801 miliónem na výdajích a počítá s necelými 840 milióny v příjmové oblasti. Díky dobrému hospodaření byly už během tohoto roku posilovány například výdaje na investiční akce a počítá se s tím i v roce 2017. Modernizace čeká například komunikace na ulicích Karola Sliwky a Lázeňské, parkovací místa vybuduje město podél třídy Osvobození.


ZM_ilu.jpg

Téměř 11 % výdajů (více než 81 milión) má jít na investiční akce, během roku 2017 se opět počítá se zapojením dalších peněz získaných díky letošnímu přebytku a dotacím. „Chceme v roce 2017 pokračovat v posilování investic do modernizace komunikací a chodníků a další městské infrastruktury, na to je zatím vyčleněno 31 miliónů korun a další peníze zapojíme ve druhém čtvrtletí z přebytku letošního hospodaření. Podařilo se nám konečně získat peníze i od státu na osm let plánovanou modernizaci naší ulic Karola Sliwky ve Fryštátě a Lázeňské ve směru do Darkova. O 4 milióny vyšší (téměř 35 miliónů korun) je příspěvek na veřejnou dopravu, ty peníze půjdou i na zvýšení mezd řidičů tak, abychom udrželi ceny jízdenek MHD pro veřejnost na dnešní úrovni. V rozpočtu je už zahrnuta projektová dokumentace pro rekonstrukci ubytovny Kosmos na malé byty pro seniory, samotnou stavbu máme v plánu pro v roce 2018. Téměř dva milióny jdou na dokončení regenerace sídlišť v Ráji a Hranicích, více než půldruhého miliónu na pokračování oprav našich mostů. Na třídě Osvobození chceme vybudovat parkovací stání tak, abychom v místě podpořili mj. podnikání, dnes tam není možné parkovat, Opět jsou připraveny peníze na dotace do kultury nebo sociálních projektů včetně podpory seniorů formou levné taxislužby,“ říká ekonomický náměstek primátora Jan Wolf. 20 miliónů korun půjde na péči o městskou zeleň.

Posíleny jsou rozpočty na provoz karvinských škol (základních i mateřských) -  jde o téměř 54 milióny, plus 4,5 miliónu jde do investičních fondů škol. Děti čekají další ozdravné a vzdělávací programy v hodnotě více než dvou a půl miliónu korun, tam patří také pokračování ve financování pobytů dětí z karvinských škol v Dolní oblasti Vítkovice. Půl miliónu korun je příspěvek karvinské fakultě Slezské univerzity. Městská policie dostane téměř 49 miliónů, přičemž jeden milión má na posílení prevence kriminality orientované na děti a mládež a problémové lokality.

Městské sociální služby dostanou necelých 22 miliónů korun (více než letos – to měly 19). Sociální odbor magistrátu pak počítá například s necelým miliónem podpory klubům seniorů nebo s 1,2 miliónu korun na oblíbenou službu levné taxislužby pro seniory nad 70 let. „Na dotace jiným provozovatelům sociálních služeb jsme vyčlenili 4,6 miliónu korun,“ doplnil náměstek Wolf.

Kulturní organizace spravované městem (knihovna a kulturní dům) budou mít jen na svůj provoz a pořádané akce více než 43 miliónů, další peníze půjdou z městské kasy na pořádání kulturních akcí. Správa městských sportovišť (STaRS) dostane na provoz o milión více než letos, tedy 26 miliónů korun. Kulturní akce jiných organizací a spolková činnost budou podpořeny dotacemi ve výši 6 miliónů korun.

Město má přitom stále na účtech rezervy vyšší než 334 milióny korun a tyto peníze postupně zapojuje především do investic, od roku 2007 si nebere žádné úvěry na krytí svých i EU dotovaných investičních akcí. 

Město Karviná v příštím roce kromě už zmíněné MHD zachová všechny ceny i místní poplatky na úrovni letošního roku. Stejná bude cena za dopady (500Kč), poplatky za psy či jiné místní poplatky, stejné zůstanou nájmy ve zbylých městských bytech nebo ceny za pronájem městských nebytových prostor.