Seznam rizikových zemí s Covid-19

5008.jpg Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.


Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

 

Země s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření,
Australský svaz
Islandská republika
Korejská republika
Nový Zéland
Singapurská republika
Thajské království
Vatikánský městský stát

 

Země se středním rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření,
Irská republika
Portugalská republika (vyjma Madeiry)
a
Baleárské ostrovy

 

Země s vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření,
Andorrské knížectví
Belgické království
Bulharská republika
Dánské království
Finská republika
Francouzská republika (vyjma zámořských území)
Chorvatská republika
Italská republika
Lichtenštejnské knížectví
Litevská republika
Lotyšská republika
Lucemburské velkovévodství
Monacké knížectví
Nizozemské království (vyjma zámořských území)
Norské království
Rakouská republika
Republika Slovinsko
Rumunská republika
Spolková republika Německo
Řecká republika
Španělské království (včetně Kanárských ostrovů)
Švýcarská konfederace

  

Dle bodu III.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. března 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-63/MIN/KAN, se všechny členské státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 22. března 2021 od 00:00 hod.

  

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., v.r.
ministr zdravotnictví

Ochranné opatření - cestování