Seznam rizikových zemí s Covid-19

5077.jpg Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19.


Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemi nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

 

Země s nízkým rizikem nákazy dle bodu 111.1 ochranného opatření,
Australský svaz
Korejská republika
Nový Zéland
Singapurská republika
Thajské království
Vatikánský městský stát

  

Země se středním rizikem nákazy dle bodu 111.1 ochranného opatření,
Finská republika
Irská republika
Islandská republika
Maltská republika
Norské království
Portugalská republika (včetně Madeiry)
a
Azorské ostrovy a Baleárské ostrovy

  

Země s vysokým rizikem nákazy dle bodu 111.1 ochranného opatření,
Belgické království
Bulharská republika
Dánské království
Estonská republika
Italská republika
Lichtenštejnské knížectví
Lotyšská republika
Lucemburské velkovévodství
Maďarská republika
Monacké knížectví
Polská republika
Rakouská republika
Republika San Marino
Rumunská republika
Řecká republika
Slovenská republika
Slovinská republika
Spolková republika Německo
Španělské království (včetně Kanárských ostrovů)
Švýcarská konfederace

  

Dle bodu 111.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. dubna 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-73/MIN/KAN, se všechny členské státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod.

Ochranné opatření - cestování