Signatáři česko–polského memoranda určili priority spolupráce

5dba8f677ae57.jpg Shodli se, že zlepšení životního prostředí zmírní úbytek obyvatel a prospěje podnikání.


Foto: Okresní hospodářská komora Karviná Foto: Okresní hospodářská komora Karviná

01.11.2019 – Na Zámečku v Petrovicích u Karviné se uskutečnilo 30.10.2019 pracovní jednání řídícího výboru, pracovních skupin a kontaktních osob z jednotlivých měst a obcí Moravskoslezského kraje a obcemi Subregionu Zachodniego Polské republiky. Dohodli se na tom, jak vzájemnou spolupráci ve třech základních oblastech dále rozvíjet. Klíčovými jsou pro signatáře memoranda o vzájemné spolupráci z 10.10.2019 životní prostředí, úbytek obyvatel a přeshraniční podnikatelsko-ekonomická spolupráce. „Z principu hospodářských komor vyplývá, že naším hlavním zájmem je poslední bod, což je spolupráce v ekonomické oblasti. S tím souvisí úbytek obyvatel, protože když nejsou lidi, je to složitější. Životní prostředí je pochopitelně na prvním místě, protože bez kloudného životního prostředí není možné ani podnikat,“ vysvětlil Ivo Barteček, předseda Okresní hospodářské komory Karviná. „Podle všech analýz a věcí, které jsme zjišťovali, jsou to věci, které nás nejvíc trápí. Jsou to priority, které máme napříč zeměmi a městy, které se nachází na obou stranách hranic. Domluvili jsme se na tomto formátu a zkusíme společně tyto věci řešit a hlavně najít řešení, které by se dalo uplatnit na obou stranách,“ dodal náměstek primátora Lukáš Raszyk (ČSSD). Setkání se zúčastnilo více jak padesát účastníků, kteří zastupovali komory, klastr, cechy, obce a města.

Jednotlivé pracovní skupiny už vypracovaly konkrétní cíle a úkoly, které začínají postupně řešit. „To je to hlavní o co jde, seznámit zástupce měst a obcí se způsobem práce ve skupinách a také s tím, jak bude kontaktní osoba za města zapojena,“ dodal Bartečko. „Naše skupiny už pracují od dubna, kdy vznikly první analýzy a rámcový program, na čemž chceme dál pracovat. O možnostech realizace se budeme bavit s úřady, protože musíme společně vypracovat možnosti a společné cíle. Rámcové programy máme, ale budeme je ještě doplňovat,“ uzavřel Ireneusz Burek, zástupce Hospodářské komory Raciborska v Polsku. Přínos společné spolupráce bude zainteresovanými subjekty zhodnocen již v příštím roce.