Škola Komenského v Karviné slaví sto let svého vzniku

ZŠ Komenského 100 let.jpg Oslavy výročí jsou naplánovány na celý letošní rok.


ZŠ Komenského 100 let.jpg

02.02.2022 - Školní budova současné Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Karviná, příspěvkové organizace, která sídlí na ulici Komenského v Karviné-Novém Městě, slaví v tomto roce významné jubileum, a to sto let od svého otevření. Samotná stavba školy trvala na dnešní dobu neuvěřitelně krátce. V březnu roku 1922 se započalo s kopáním základů a již 17. září téhož roku byla do užívání města odevzdána moderní a skvostná budova české obecné a měšťanské školy. Školu slavnostně otevřel její první správce, významná osobnost Karvinska a pozdější starosta Fryštátu Kamil Krčmář. V roce 1926 obdržela měšťanská škola čestný název Menšinová škola měšťanská Aloise Jiráska, a to u příležitosti 75. narozenin spisovatele. Škola slouží svému vzdělávacímu účelu po celou dobu, vyjma válečného období, kdy zde bylo umístěno vojsko a policie.

Sté výročí otevření školy si budou nejen žáci a zaměstnanci školy, ale také rodiče a široká veřejnost průběžně připomínat celý rok. „Oslavy budou provázet sportovní a společenské akce. Od začátku ledna je možné si prohlédnout prezentaci ze života a činnosti naší školy na informačních panelech umístěných před školní budovou. Pro milovníky geocachingu je v okolí školní budovy umístěna tematicky zaměřená „keš“. Kolemjdoucí i návštěvníky těchto míst jistě upoutá také slavnostní výzdoba oken a venkovních prostor. Proutěné sochy připomínající naše jubileum zhotovil známý karvinský umělec Bogdan Kornas, jehož instalace z přírodních materiálů znají nejen místní," uvedla ředitelka Marcela Jagošová. Z plánovaných akcí dále zmiňme jarní, v pořadí již osmý, ročník karvinské Abilympiády, soutěžní přehlídky manuálních dovedností žáků se zdravotním postižením. A před letními prázdninami se uskuteční tradiční sportovní mítink pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Statečná srdce. V září se bude konat týden otevřených dveří, kdy je do prostor školy zvána široká veřejnost. Při této významné příležitosti budou mít zájemci výjimečnou šanci vystoupat až na věžičku školy, která nabízí pohled na Karvinou z ptačí perspektivy. Pro žáky mateřských škol a 1. stupně základních škol ve městě bude přichystána naučná stezka zaměřená na historii a současnost školy. Oslavy vyvrcholí v prosinci slavnostní akademií v tělocvičně školy.