Smokeman vysvětlí, jak správně topit

perex-Smokeman.jpg Edukativní show cílí na všechny věkové skupiny.


perex-Smokeman.jpg

27.08.2022 –Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava organizuje v rámci projektu „Akční plán pro udržitelnou energii a klima“ a v rámci plnění „Časového plánu města Karviné pro provádění opatření uložených v Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A: Aktualizace 2020“ edukativní show „Smokeman zasahuje“ zaměřenou na eliminaci kouře z komínů a zlepšování ovzduší.

Celodenní akce se uskuteční na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě ve dnech 6. září a 25. října 2022, kdy dopolední program bude věnován vybraným základním školám z Karviné a široká veřejnost je zvána od 14 do 16 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do stanu v areálu Lodiček. Akce zábavnou a poutavou formou přiblíží správné spalování v lokálních topeništích, jako jsou kotle, kamna a krby. Veřejnost se dále může seznámit s tím, jak si doma stanovit, s jakou účinností provozujeme svá spalovací zařízení, co nejvíce ovlivňuje to, co vychází z našich komínů, jaké jsou základní typy konstrukcí spalovacích zařízení, jaké jsou jejich základní charakteristiky a jak lokální topeniště správně provozovat a jak se o ně správně starat.

Na akci se můžete také zapojit do diskuse k projektu „Akční plán pro udržitelnou energii a klima statutárního města Karviné“, tzv. SECAP, jehož zpracovatelé zde budou přítomni. Srdečně zveme.

 

Smokeman - loga s textem povpub na web.jpg