Sociálním službám a spolkům pošle město Karviná pět miliónů

zastupitelstvo_02.jpg Více než pět miliónů korun pošle město Karviná letos organizacím působícím na poli sociálních služeb a spolkům v této oblasti. 


U sociálních služeb každoročně město podporuje například charity, zařízení pro děti a mládež, která se starají o volnočasové aktivity ohrožených skupin, stacionáře pečující o nemocné a handicapované osoby, ale také domy pro seniory, kde žijí občané města. Dotace letos putují opět také do spolků, které sdružují nemocné civilizačními chorobami a starají se o osvětu a náplň volného času svých členů – diabetiků, pacientů s onkologickými nebo kardiovaskulárními nemocemi apod.

O přidělení dotací nad 50 tisíc rozhodli dnes zastupitelé, do 50 tisíc korun rada města už před dvěma týdny. Žadatelů bylo jen u sociálních služeb více než 60 a požadovali v součtu více než 12 miliónů korun.

Více k dnešnímu jednání zastupitelstva zde: https://www.karvina.cz/folder/601/