Соціальні послуги

Socialni_Sluzby_Slezske_diakonie.png Nabídka sociálních služeb Slezské diakonie.


СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ – ПРОПОЗИЦІЇ ДОПОМОГА ЛЮДЯМ З УКРАЇНИ

Сілезький дияконат готовий допомогти громадянам України у м. Карвіна, пропонуючи такі соціальні послуги:

   

Для дорослих:

 • КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ для громадян України у м. Карвіна (комплексна консультація - житло, робота, школа, права, обов'язки), тел.: +420 604 642 991;
 • КОНТАКТ м. Карвіна, місцева програма (соціальні консультації, супровід до органів влади, до лікаря тощо), тел.: +420 604 642 991;
 • СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА м. Карвіна, Орлова (місцева допомога сім'ям з дітьми), тел.: +420 604 642 991;
 • RÚT м. Карвіна, соціальна реабілітація (місцеві соціальні консультації, супровід людей з психічними проблемами), тел.: +420 734 681 565;
 • HOUSING FIRST (місцеві соціальні консультації, супровід), тел: +420 731 678 820.

  

Для дітей та молоді:

 • STREETWORK ONLINE м. Карвіна (робота з дітьми на відкритому повітрі, на вулиці), тел.: +420 731 428 974;
 • POHODA м. Карвіна, безбар'єрний простір у закладі для дітей та молоді від 6 до 14 років (соціальна робота, дозвілля), тел: +420 604 642 991;
 • CLUB ONLINE м. Карвіна, безбар'єрний простір у закладі для молоді від 14 до 22 років (соціальна робота, дозвілля), тел.: +420 731 428 974.

  


  

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – POMOC LIDEM Z UKRAJINY

Slezská diakonie je připravena pomoci lidem v Karviné prostřednictvím následujících sociálních služeb:

  

Pro dospělé:

 • OBČANSKÁ PORADNA Karviná (komplexní poradenská činnost – bydlení, práce, škola, práva, povinnosti), tel: +420 604 642 991
 • KONTAKT Karviná, terénní program (sociální poradenství, doprovázení na úřady, k lékaři apod.), tel: +420 604 642 991
 • SOCIÁLNÍ ASISTENCE Karviná, Orlová (terénní pomoc rodinám s dětmi), tel: +420 604 642 991
 • RÚT Karviná, sociální rehabilitace (terénní sociální poradenství, doprovázení lidí s duševními problémy), tel: +420 734 681 565
 • HOUSING FIRST (terénní sociální poradenství, doprovázení), tel: +420 731 678 820

  

Pro děti a mladé lidi:

 • STREETWORK ONLINE Karviná (práce s dětmi venku na ulici), tel: +420 731 428 974
 • POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 14 let (sociální práce, volnočasové aktivity), tel: +420 604 642 991
 • KLUB ONLINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 14 do 22 let (sociální práce, volnočasové aktivity), tel: +420 731 428 974