Společný česko-polský projekt městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdroju

perex_MPK_ilu1.jpg Projekt " Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdroju " získal dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.


Dotaci získali partneři projektu: statutární město Karviná (vedoucí partner projektu) a město Jastrzębie-Zdrój (partner projektu). Předpokládaná výše celkových nákladů projektu činí 190 205,77 EUR (z toho: 122 436,67 EUR – statutární město Karviná, 67 769,10 EUR – město Jastrzębie-Zdrój). Předpokládaná výše dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje činí 161 674,89 EUR (max. 85 % z uznatelných nákladů projektu, z toho: 104 071,16 EUR – statutární město Karviná, 57 603,73 EUR – město Jastrzębie-Zdrój). Předpokládaná výše dotace ze státního rozpočtu činí pro statutární město Karviná 6 121,83 EUR. Výše celkových nákladů projektu a výší dotace se může měnit v závislosti na vybraných dodavatelích veřejných zakázek.

Jedná se o společný česko-polský projekt měst Karviná a Jastrzębie-Zdrój, kdy kromě jiného, statutární město Karviná pořídí pro Městskou policii Karviná Komunikační techniku – digitální radiovou síť a město Jastrzębie-Zdrój pro Městskou policii Jastrzębie-Zdrój Techniku pro značení a registraci kol. Hlavním cílem projektu je zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdroju tak, aby mohly být poskytovány veřejné služby, těmito organizacemi, přizpůsobené českým a polským klientům. Více se o projektu dozvíte v dokumentu pdf ZDE.

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg

Projekt „Zintenzivnění přeshraniční spolupráce městských policií v Karviné a Jastrzębie-Zdroju ", registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Projekt „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000062, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.“