Startuje sčítání lidu

Logo_scitani2021_small.png V sobotu 27.  března odstartuje v ČR znovu po deseti letech sčítání lidu, domů a bytů.


23.03.2021logo-scitani2021.png - Sčítání je největším statistickým šetřením konajícím se na našem území. Zjišťuje jak základní údaje o obyvatelstvu, tak informace týkající se struktury domácností, bytového a domovního fondu. Jde o aktivitu, která cílí na všechny obyvatele České republiky. Během sčítání se zjišťují informace, které nelze získat jiným způsobem. Výsledky pak přispívají nejen k efektivnějšímu plánování a distribuci veřejných zdrojů, ale jsou užitečné také pro podnikatele, akademickou sféru či širší veřejnost.

Sčítání zajišťuje český statistický úřad. Jelikož usilujeme o získání co nejpřesnějších a především úplných dat, velmi nám záleží na tom, aby se informace o Sčítání 2021 dostaly skutečně ke všem lidem, jichž se týká, tedy i obyvatel české republiky z řad národnostních menšin. Z tohoto důvodu je pro nás velmi důležité předat informace o konání a způsobech zapojení do sčítání i této skupině našich obyvatel.

Vyplnění údaje o národnosti ve sčítacím formuláři je sice dobrovolné, nicméně hraje významnou roli, jelikož v důsledku ovlivňuje možnosti uplatňovat práva národnostních menšin a mít větší možnosti ovlivňovat chod obcí, krajů a státu.

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 začne o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března. Od 27. března má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11.5.2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři a síť více než 800 kontaktních míst Sčítání 2021. S ohledem na protiepidemická opatření bude kontakt sčítacích komisařů s obyvatelstvem omezen na roznos formulářů, a to při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři při předání poskytovat informace či poskytovat pomoc s vyplňováním formulářů.

V rámci přípravy sčítání byly zohledněny i specifické potřeby nejpočetnějších předmětných skupin obyvatel. Kromě češtiny tak bude elektronický sčítací formulář dostupný celkem v 7 jazycích (angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština). Listinné formuláře budou pouze v českém jazyce. Na vyžádání však budou k dispozici překlady do všech zmíněných jazyků, které budou sloužit jako pomůcka k vyplnění originálního formuláře v češtině. Webové stránky sčítání budou rovněž obsahovat základní informace v uvedených jazycích. Infolinka 840 30 40 50 bude od 12. 3. 2021 poskytovat informační služby kromě češtiny také v jazyce anglickém a ruském.

  

LETÁKY KE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ

pdf.pngLeták_SLDB_2021 .pdf
pdf.pngSčítání 2021_Informace pro organizace zastupující národnostní menšiny.pdf