Státní okresní archiv Karviná jako neocenitelný zdroj vzpomínek

perex_budova SOkA_foto-SOkA.jpg Oslava výročí města by bez archivních fondů nemohla být úplná.


perex_budova SOkA_foto-SOkA.jpg

24.10.2018 – Státní okresní archiv Karviná, který je od roku 2002 spolu s ostatními státními okresními archivy Moravskoslezského a Olomouckého kraje organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě, uchovává přes čtyři tisíce běžných metrů archiválií, které dokladují život na Karvinsku ve všech jeho sférách. Proto by oslava 750 let první písemné zmínky o území Karviné nemohla být bez použití tak vzácného zdroje informací úplná a někdy ani možná. Připomeňme například podklady pro panelovou výstavu osobností s Karvinou spjatých, kterou můžete ještě do konce roku navštívit na zámku Fryštát.

Zaměstnanci Státního okresního archivu Karviná se však neomezili pouze na dohledávání vyžádaných podkladů, ale aktivně se zapojili do programu oslav Karviné. Výsledky jejich bádání si můžete prohlédnout až do 31.01.2019 na výstavě Od soli k uhlí, vždy v pondělky a středy od 8 do 17 hodin, zbývající pracovní dny od 8 do 14 hodin ve výstavní síni archivu. Jeho budova se nachází v centru Karviné na ulici Fryštátské čp. 55/17.

Státní okresní archiv Karviná pořádá rovněž zajímavé přednášky pro širokou veřejnost. Zveme vás na nejbližší dvě:

25.10.2018 –  přednáška Mgr. Pavla Kufy na téma Fryštátská radnice, perla Karviné – od 17 hodin v přednáškovém sále archivu,

22.11.2018 – přednáška Mgr. Agáty Kravčíkové na téma 1. máj v karvinských obcích – od 17 hodin v přednáškovém sále archivu.