Stavba obchvatu Karviné je za dveřmi

94569248_3155421207836446_1914653174531096576_o.jpg Stavební stroje začnou pracovat hned po předání staveniště.


94569248_3155421207836446_1914653174531096576_o.jpg

23.04.2020 – Jihozápadní obchvat Karviné, který má ulevit dopravě v centru města i životnímu prostředí, má konečně po mnoha letech zelenou. Stavba bude dokončena v roce 2023, kdy realizace tříkilometrového úsek bude rozdělena do několika na sebe navazujících fází. „Jsem za to samozřejmě rád, dočkali jsme se po třiceti letech. Musíme se však připravit na to, že to bude velká stavba, na které se bude podílet spousta aut, ale ve finále to odlehčí dopravě v rámci trasy přes město,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

 Celková délka nově budovaného úseku je 2 975 metrů. „Máme zde připraveno celkem třicet stavebních objektů včetně 207 metrů dlouhého mostu a jednoho podchodu pro pěší,“ řekl Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR. Přípravné práce na části obchvatu pro plánovanou deponii násypového materiálu začaly už nyní, samotná stavba bude zahájena v nejbližších dnech. „Začneme odhumusováním ploch v celém úseku stavby a prováděním sanační vrstvy, která bude sloužit pro následné provádění geodrénů. Pak nás čeká zakládání ocelobetonového mostu přes řeku Olši, přeložka vodního příkopu, přeložky plynu a vedení vysokého napětí,“ řekla Petra Havrlantová, zastupující mluvčí společnosti Skanska. 

Stavba je vzhledem ke své složitosti rozdělena do mnoha fází, které na sebe navazují tak, aby práce probíhaly kontinuálně. „Co se týká mostu přes řeku Olši, samotná výstavba objektu začne letos na podzim. Několik předchozích měsíců budeme pracovat na přípravě lokality, především na konsolidačních násypech,“ dodala mluvčí. Protihlukové stěny budou podle projektu dvě o celkové délce 988 metrů. „První protihluková stěna bude chránit zahrádkářskou kolonii od napojení Stonavy po most přes Olši. Druhá bude od násypu přes nádrž po napojení z ulice Nádražní směrem k centru města,“ upřesnil Rýdl.

 Řidiči prozatím nemusí počítat s žádným dopravním omezením. „Dopravní omezení budou aktuální až ve fázi, kdy se nově budovaná trasa začne napojovat na stávající komunikace, tedy v roce 2021 a 2022. Řidiči se však nemusejí obávat žádné uzavírky, provoz bude řešen kyvadlově nebo budou zavedena pouze částečná omezení,“ řekla Havrlantová. Provoz na cyklostezce bude zachován s mírným omezením souvisejícím s bezpečností cyklistů. „Co se týká Karvinského moře, budeme nyní ve spolupráci s ŘSD a městem Karviná intenzivně hledat způsob, jak by byl v průběhu výstavby přístup pro pěší zachován a co nejméně omezen,“ dodala mluvčí společnosti Skanska. „Podle vypracovaného aktualizovaného záměru projektu lze usoudit, že tato část komunikace bude velmi silně vytížena, předpokládáme až 9 000 vozidel za den,“ uzavřel mluvčí ŘSD ČR.

Tématu se věnuje reportáž TV Polar.