Ulice Prameny prochází rekonstrukcí

perex_Prameny_reko_léto.jpg Nová vozovka i více parkovacích míst v Karviné-Ráji.


perex_Prameny_reko_léto.jpg

24.07.2018 – Výstavba nové parkovací plochy v ulici Prameny je v plném proudu. Poblíž trafostanice a křížení s ulicí Víta Nejedlého bude nové parkoviště s kapacitou 36 parkovacích stání (34 + 2 ZTP). Povrch parkovacích míst bude z plastové vegetační dlažby vyplněné kačírkem, resp. v případě ZTP míst ze zámkových dlaždic. Z betonové dlažby bude také příjezdová komunikace k jednotlivým parkovacím místům.

Současně dojde i na částečné rozšíření a opravu stávajících kolmých stání podél ulice Prameny. Počítá se s částečnou opravou chodníku, vybudování veřejného osvětlení a odvodnění nově vzniklých zpevněných ploch. Stavební práce by měly být dokončeny v průběhu letních prázdnin letošního roku.

Po dokončení parkovacích ploch bude následovat celková oprava vozovky ulice Prameny v úseku mezi kříženími s ulicemi Kosmonautů a Dačického. Opraveny budou rovněž vpusti a přípojky dešťové kanalizace. Zároveň bude opraveno stanoviště na směsný a komunální odpad a parkovací plocha před základní školou.