Upozornění pro pořadatele veřejnosti přístupných podniků v uzavřených i neuzavřených prostorách

perex_disco_ilu.jpg S účinností od 1.1.2017 vešla v platnost nová Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.


perex_disco_ilu.jpg

Předmětem vyhlášky je regulace činností (omezujících opatření), které by mohly narušit veřejný pořádek, bezpečnost, zdraví a majetek osob.

Mimo jiné článek 5 vyhlášky stanoví písemnou oznamovací povinnost pro veřejnosti přístupné podniky v uzavřených i neuzavřených prostorách s dobou ukončení po 22. h. Tato oznamovací povinnost musí být písemně podána nejméně 10 dní před konáním veřejnosti přístupného podniku.

Bližší informace naleznete v záložce Potřebuji vyřídit“ – „Veřejná prostranství“, popř. na tel.: 596 387 477 (Dagmar Dlouhá, Odbor rozvoje, odd. marketingu a školství).