Usnesení Vlády ČR č. 1117

beds-182965_1920.jpg Vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem.


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. října 2020 č. 1117

o zajištění a organizaci vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem

Vláda v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav

ukládá podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

1. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy

a) vyčlenit nebo zřídit s účinností ode dne 9. listopadu 2020 s odpovídajícím personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem označovaného jako SARS CoV-2 a jejich zdravotní stav nevyžaduje poskytování zdravotní péče, alespoň v rozsahu 80 lůžek na 550 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy a nad 550 000 obyvatel dalších 80 lůžek. Pro případ změny epidemiologické situace být připraven navýšit tuto kapacitu na 200 lůžek, a to do 7 dnů od vydání pokynu Ministerstva zdravotnictví, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny,

b) informovat Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí o zajištění objektů podle bodu I/1a tohoto usnesení a o jejich celkové kapacitě,

c) průběžně informovat Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí o obsazenosti objektů podle bodu I/1a tohoto usnesení,

2. ministryni práce a sociálních věcí, ministru zdravotnictví a 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu vyčlenění lůžkové kapacity podle bodu I/1a tohoto usnesení.

 

Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
ministryně práce a sociálních věcí,
ministr zdravotnictví,
hejtmani krajů a primátor hlavního města Praha

  

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

  

Usnesení Vlády ČR zde: pdf.pngzajisteni-prostoru-1117.pdf