Uvolnění mimořádných opatření ve školách a školských zařízeních

Skola.jpg O harmonogramu uvolnění mimořádných opatření ve školách a školských zařízeních vláda rozhodla v úterý 14. dubna. (aktualizováno 30. dubna 2020)


pondělí 20. dubna

 • Vysoké školy (vědeckoakademické instituce) - individuální aktivity pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury.

pondělí 27. dubna

 • Platí výše uvedené také pro ostatní ročníky vysokých škol – opět však do max. počtu 5 osob pro potřeby konzultací, zkoušení, klinické/praktické výuky a praxe.

pondělí 11. května

 • Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol – pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutorií – max. 15 žákůŽáci 9. ročníků základních škol – výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy – max. 15 žákůStudenti všech ročníků vysokých škol – max. 15 osob (omezení se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi).

 • Výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou – max. 15 žákůČinnost středisek volného času - skupiny max. 15 účastníků.

 • Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech.

 • Výuka ve školách při zdravotnickém zařízení.

pondělí 25. května

 • Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – max. 15 žáků ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin.

nejdříve 1. června

 • Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách.

 • Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin.

červen

 • Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na středních školách.

 • Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 2. stupních základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin.