Výzkum ESS - Zdraví a spokojenost v ČR

perex - ESS - výzkum 2024.png Od února do května provádí Sociologický ústav Akademie věd ČR šetření v domácnostech.


perex - ESS - výzkum 2024.png

06.02.2024 - Výzkum ESS - Zdraví a spokojenost v ČR realizuje Sociologický ústav AV ČR ve spolupráci s výzkumnou agenturou SC&C. Tazatelé SC&C budou kontaktovat více než 6300 domácností pečlivě vybraných metodou pravděpodobnostního výběru, který výzkumníkům pomůže zjistit reprezentativní názory Čechů a Češek. Domácnosti vybrané pro účast v aktuální vlně navštíví v uvedeném období tazatelé SC&C. Tazatelé představí výzkum vybrané domácnosti a zároveň podle předem daných výběrových kritérií určí v domácnosti konkrétního respondenta.

Bližší informace o výzkumu, který proběhne i v našem městě od února do května 2024, jsou k dispozici na webu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.:

https://ess.soc.cas.cz/ 

https://www.scac.cz/ess