Začala demolice bývalé ubytovny Kosmos

_IMG0205.JPG Její místo bude osázeno zelení. 


_IMG0203.JPG

09.11.2020 – Začala demolice budovy bývalé ubytovny Kosmos, kterou město odkoupilo ze soukromého sektoru, aby v tomto objektu zabránilo pokračování obchodu s chudobou. Původní záměr přestavět ubytovnu na byty pro seniory, se po revizi projektantů ukázal jako nehospodárný. Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového karvinského magistrátu uvedla: „Místo budovy, která již dosloužila, je nevzhledná a v současné době nepotřebná, bude veřejné prostranství se zelení, tráva s výsadbou dřevin, té ve městě není nikdy dost.“

 Vysoutěžená cena demolice je téměř 4,5 milionu korun bez DPH. Statutární město Karviná obdrželo dotaci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Projekt „Demolice domu č. p. 1799 v Karviné-Mizerově“ je tak realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 

„Objekt byl po celou dobu užíván jako ubytovna bez zásadních změn a udržovacích oprav. Po provedené prohlídce bylo zjištěno, že stav, ve kterém se objekt nachází, zejména jeho technický stav, vlhkostní poruchy a statické poruchy na objektu vyžadují zvýšené náklady na stavební úpravy a rekonstrukce. S ohledem na to jsme doporučili, aby byly provedeny opravy s kompletní výměnou všech omítek, sanací betonových konstrukcí a zejména také sanace vlhkostních poruch suterénu. Od původního předpokladu investovat do opravy sto milionů se cena navýšila přibližně o 60 až 70 procent. Tato cena byla ekonomicky pro zachování celého objektu ne zcela výhodná,“ dodal Ladislav Zahradníček, hlavní projektant. 

Demolice bude dokončena do konce letošního roku.

MMR ČR logo.jpg

Projekt „Demolice domu č.p. 1799 v Karviné-Mizerově“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.