Zámek se otevřel veřejnosti před 20 lety

zmek_logo.jpg Karviná slaví kulatiny příští rok, zámek již letos.


Těžko bychom si dnes uměli představit Karvinou, a zejména její centrum, bez zámku Fryštát. O jeho oblíbenosti svědčí i to, že jen za minulý rok se na zámek přišlo podívat 17 198 návštěvníků. Zámek Fryštát byl, jako řada jiných nemovistostí, zkonfiskován státem v roce 1945. Od té doby zámek užívalo generální ředitelství OKD a později zde sídlil Městský národní výbor. Vybavení zámku bylo částečně rozmístěno do různých sbírkových fondů, částečně rozprodáno a částečně, pravděpodobně, i rozkradeno. V 50. a 60. letech byly navíc na zámku provedeny necitlivé a mnohdy nevkusné stavební zásahy.

IMG_20170715_150911.jpg

Na podzim roku 1997 se zámek otevřel veřejnosti. Přesto, že původně nebylo další využití této památky zcela jisté, díky tajeníkovi magistrátu Romanu Nogolovi a historičce Alexandře Rebrové z Magistrátu města Karviné, se na zámek vrátily dokonce i mnohé součásti původního vybavení tří bývalých karvinských zámků – Fryštát, Solca a Ráj. "Původní projekt počítal s kancelářemi, učebnami a půjčovnou knih. Mezi památkáři totiž panoval názor, že vybavení zámků je dávno ztraceno," uvedla Rebrová. Hledání ztraceného vybavení bylo intenzivní a náročné. "Značná část zámeckého inventáře se našla ve státních zámcích Jaroměřice nad Rokytnou, Vranov nad Dyjí, Milotice, Lednice, Valtice, Březnice v Čechách a dokonce i na ministerstvu zahraničních věcí ČR. Po řadě složitých jednání byly sohledané sbírky na zdejší zámek zapůjčeny," vylíčila Rebrová. Díky tomuto úsilí nyní zámek nabízí působivou historickou expozici šlechtického bydlení 16. až 20. století. Město Karviná zámek vlastní od roku 1990, rekonstrukce hlavní budovy pak probíhala od roku 1994 do roku 1997.  "Řadu cenných informací, důležitých pro provedení rekonstrukce, přinesl archeologický průzkum, který odkryl gotické lomové zdivo nesoucí stopy po požárech ze staršího období," vysvětlovala Alexandra Rebrová v článku pro Karvinský zpravodaj v roce 2007, kdy zámek oslavoval deset let od svého otevření. "Z období renesance byl nalezen pískovcový překlad po prahem dveří na půdu, část kachle, množství keramických střepů a měděný plíšek," doplnila Rebrová. Našly se i fragmenty barokní a klasicistní malířské výzdoby z 18. a 19. století. 

Prameny: Karvinský zpravodaj; zamek-frystat.cz; Ostravsko ve fotografii - Vilém Závada a Antonín Gribovský