Zanechte při oslavách města svou stopu příštím generacím

perex_750_sponzor.výsadba.JPG Vyberte si strom, který vysadíme v parku Boženy Němcové vaším jménem.


úvodní_snímek_750_sponzor.výsadba_ilu.jpg

Oslavte výročí města a zapište se do společné historie Karviné prostřednictvím sponzorované výsadby. Město nabízí firmám, organizacím, ale i rodinám či jednotlivcům možnost zanechat svou stopu pro budoucí generace. Vyberte si z nabídky strom, který po uzavření sponzorské smlouvy zasadíme a označíme vaším jménem. Podrobnosti na webu www.stromyprokarvinou.cz. Zájemci se mohou přihlásit do 16. dubna na e-mail stromy@karvina_cz. Výsadba proběhne v parku Boženy Němcové na přelomu dubna a května tohoto roku.

První strom zasponzoroval autor tohoto projektu a náměstek primátora Ing. Miroslav Hajdušík (KSČM): „S manželkou jsme si vybrali javor babyku, který poroste nedaleko památného platanu u hlavního průhledu od zámku. Náš strom bude součástí krásného parku a takto chceme oslavit letošní výročí Karviné. Bude to de facto takový hmotný odkaz pro naše budoucí generace.“

Akce volně navazuje na dva roky starý projekt Stromy pro Karvinou, v rámci kterého měli obyvatelé Karviné možnost vybrat místo a strom, který na něm má růst. Převážná většina doručených přání je splnitelná a stromy jsou průběžně vysazovány.