Nabídka sponzorované výsadby zaujala

perex_750_sponzor.výsadba.JPG V parku Boženy Němcové jsou již zasazeny všechny stromy nesoucí jména dárců.


úvodní_snímek_750_sponzor.výsadba_ilu.jpg

Součástí oslav výročí města byla také možnost zápisu do společné historie Karviné prostřednictvím sponzorované výsadby. Město nabídlo v prvním čtvrtletí firmám, organizacím, ale i rodinám či jednotlivcům možnost zanechat svou stopu pro budoucí generace. Na www.stromyprokarvinou.cz byly podrobnosti, kde zájemci našli nabídku stromů a podmínky pro uzavření sponzorské smlouvy. V průběhu dubna a května bylo zasazeno všech 22 stromů z nabídky.

První strom zasponzoroval autor tohoto projektu a náměstek primátora Ing. Miroslav Hajdušík (KSČM): „S manželkou jsme si vybrali javor babyku, který poroste nedaleko památného platanu u hlavního průhledu od zámku. Náš strom bude součástí krásného parku a takto chceme oslavit letošní výročí Karviné. Bude to de facto takový hmotný odkaz pro naše budoucí generace.“

Akce volně navazuje na dva roky starý projekt Stromy pro Karvinou, v rámci kterého měli obyvatelé Karviné možnost vybrat místo a strom, který na něm má růst. Převážná většina doručených přání je splnitelná a stromy jsou průběžně vysazovány.