Zástupci ministerstva a kraje navštívili Karvinou

perex_KV10-POHO2013_Karviná_1.jpg Na místě samém se chtěli seznámit s klíčovými projekty města.


perex_KV10-POHO2013_Karviná_1.jpg

05.09.2019 –  Vedení Karviné v čele s primátorem města se setkalo ve středu 04.09.2019 se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, členy Národního výkonného týmu, kteří mají na starost přerozdělování financí z vládního programu RE:START. Chtěli se na místě samém podrobně seznámit s projekty Karviná všemi deseti nebo POHO2030, což je koncepce kraje týkající se rozvoje pohornické krajiny. „Je to klíčová návštěva lidí, kteří budou mít vliv při rozhodování o našich projektech. Jestli se chceme rozvíjet a restrukturalizovat region na pohornickou krajinu, tak bez finančních prostředků Evropské unie, státu a kraje nemáme šanci. Chceme s nimi jednat, předkládat návrhy a věřím, že je upoutáme a pomohou nám,“ řekl primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Vládní program RE:START je určený pro tři regiony postižené hornickou činností, tzn. pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj. Jeho cílem je v nich oživit ekonomiku. „Postupně jsou vládou schvalovány akční plány, čili soubor úkolů, které jsou v daném roce naplňovány. Dohromady se plánuje realizace tohoto programu až do roku 2030 a všechny tři regiony by si mohly rozdělit 90 miliard korun. Už nyní MSK čerpal 2,3 miliardy korun na projekty různého typu, od demolic vybydlených objektů až po regeneraci brownfieldů. Tady v Karviné se chceme seznámit s konkrétními projekty pohornické krajiny a projektem Karviná všemi deseti, který je pro nás velmi zajímavý, protože by mohl být inspirací pro řadu dalších měst ve strukturálně postižených regionech,“ vysvětlila národní manažerka programu RE:START Gabriela Nekolová.

Integrovaný plán Karviná všemi deseti obsahuje celkem 15 jednotlivých projektů, kterými se postupně snaží město měnit. „Projekty jsou zaměřeny na ekonomickou oblast, jako například vytváření nových pracovních míst pro podnikání tak, aby se tady dalo pracovat za slušných podmínek, a aby lidé za prací jezdili i do Karviné. Druhou velkou oblastí je oblast životního prostředí, ta obsahuje řadu projektů jako Karvinského moře nebo síť cyklostezek Po stopách původní Karviné. Třetí oblast je sociální, zde se snažíme vytvořit prostředí pro lepší vzdělávání ve školách. Počítáme s projekty jako je Digitální laboratoř nebo rozšíření fungování Slezské univerzity v Karviné. Máme ambici, aby Karviná tuto příležitost chytla za pačesy. Karviná si to zaslouží, protože ze sebe spoustu vydala – těžilo se tady uhlí, kterým jsme energeticky zásobovali celou Českou republiku. Část prostředků by se proto měla vrátit právě sem, aby se tady dobře žilo,“ uzavřel zástupce zpracovatele projektu Karviná všemi deseti David Sventek. Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj i kraje si pak v terénu prohlédli vytipovaná klíčová místa, kterých se zamýšlená revitalizace týká.