Zastupitelé ocenili práci PhDr. Haliny Molinové

perex_ocenění_HM.jpg Ředitelka Regionální knihovny Karviná je první vyznamenanou medailí MUDr. Wacława Olszaka.


perex_ocenění_HM.jpg

Paní PhDr. Halině Molinové, ředitelce Regionální knihovny Karviná, se na včerejším zasedání zastupitelstva města dostalo ocenění za dlouholetou veřejně prospěšnou kulturní činnost přispívající k rozvoji města a propagaci knihovnictví. Pamětní list a medaili MUDr. Wacława Olszaka převzala z rukou primátora Jana Wolfa (ČSSD) za potlesku radních a zastupitelů. Paní ředitelka má osobní zásluhu na tom, že se regionální knihovna změnila v moderní, dynamicky se rozvíjející vzdělávací, kulturní i společenské centrum, které realizuje stovky regionálních i nadnárodních akcí při zajištění finanční podpory nejen města, ale také grantů Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR, Evropské unie či českých a zahraničních nadačních fondů. Díky vizi paní ředitelky a společným cílům s představiteli města, je dnes regionální knihovna místem, kterým Karviná inspiruje široké okolí a odbornou veřejnost v celé Evropě.

Medaile MUDr. Wacława Olszaka je speciálním oceněním statutárního města Karviné a lze jej udělit zejména za mimořádný a zvlášť záslužný čin, rozvoj a propagaci města.

Ocenění uděluje Zastupitelstvo města Karviné, a to na základě doporučení pracovní skupiny jmenované Radou města Karviné.