Žijeme s handicapy

perex_projektový den ZŠ U Lesa.jpg Stejnojmenný projektový den prožili žáci ZŠ a MŠ U Lesa.


perex_projektový den ZŠ U Lesa.jpg

22.11.2018Každý školák si mohl na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být třeba nevidomý, sluchově postižený nebo upoutaný na invalidní vozík. Absolvovali 15 různých stanovišť plných činností, které běžně provádí ti, kterým osud připravil zdravotní omezení. „My se tímto problémem zabýváme na škole už dvacet let. Chtěli jsme, aby si zdravé děti vyzkoušely jaké to je, když tyto děti musí každý den překonávat překážky,“ vysvětluje Marta Sedláčková, učitelka a spoluorganizátorka projektu ze ZŠ a MŠ U Lesa.

Každé stanoviště představilo jiný druh omezení. V jedné třídě se například žáci setkali s paní Helenou Goreckou, která je od narození nevidomá a seznámili se i s jejím vodícím psem. Podělila se s nimi o zkušenosti, jaké to je žít bez zraku. Jedna z žákyň bezprostředně po prezentaci uznale řekla: „Podle mě to mají nevidomí velmi těžké a ten pes jim hodně pomáhá.“ V další třídě se žáci zase mohli vcítit do kůže autistů a sluchově postižených či invalidů. Pro většinu z nich to byl dle jejich slov nepříjemný pocit.

Smyslem projektového dne bylo, aby se zdravé děti nejen uměly vcítit do kůže hendikepovaných, ale aby si své zdraví chránily a také aby se naučily hendikepované tolerovat a podat jim případně vhodným způsobem pomocnou ruku.