Životní podmínky 2020

Životní podmínky ÄŒR.png Český statistický úřad provádí výběrové šetření v domácnostech.


Životní podmínky ČR.png

05.02.2020 – Smyslem zjišťování je získání údajů o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Na území České republiky se šetření uskuteční ve více než 11 tisících domácnostech, kdy většina z nich byla oslovena již v předchozích letech. Domácnosti, které byly vybrány náhodně počítačem, navštíví až do 24.05.2020 speciálně vyškolení tazatelé. Tito se prokáží průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Bližší informace podá pracovnice Krajské správy ČSÚ Ing. Eva Kramolišová – tel.: 595 131 212, e-mail: eva.kramolisova@czso_cz.

 Český statistický úřad garantuje ochranu osobních údajů a děkuje za ochotu spolupracovat na tomto významném statistickém šetření.