Životní podmínky 2022

Životní podmínky ÄŒR.png Český statistický úřad provádí výběrové šetření v domácnostech.


Životní podmínky ČR.png

27.01.2022 – Smyslem zjišťování je získání údajů o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Na území České republiky se šetření uskuteční ve více než 11 tisících domácnostech, kdy většina z nich byla oslovena již v předchozích letech. Domácnosti, které byly vybrány náhodně počítačem, navštíví od 29.01. do 12.06.2022 speciálně vyškolení tazatelé. Tito se prokáží průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a tazatelé jsou podle zákona o státní statistické službě vázáni mlčenlivostí.

Bližší informace podá pracovnice Krajské správy ČSÚ Ing. Eva Kramolišová – tel.: 732 475 135, e-mail: eva.kramolisova@seznam_cz.

 Český statistický úřad garantuje ochranu osobních údajů a děkuje za ochotu spolupracovat na tomto významném statistickém šetření.