Dotační program s názvem Podpora činnosti spolků zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením pro rok 2020

Dotace na rok 2020 určené pro spolky zaměřené na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením je možné žádat v rámci vyhlášeného Programu. Cílem dotačního programu je podpora spolků působících na území Karviné, zaměřených na podporu osob se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením, které plní podmínky dle zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník a jsou zapsány ve veřejném rejstříku. Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 4.11.2019 do 15.11.2019 včetně.


Žádost o programovou dotaci včetně jejich povinných příloh naleznete ve formátu rtf. ZDE:

Žádost o poskytnutí dotace - program 2020 Žádost o poskytnutí dotace - program 2020

Rozpočet projektu  Rozpočet projektu

Dotační program má tři tituly:

Titul a) podpora celoroční činnosti a materiální vybavení stávajících spolků

Titul b) konkrétní akce, vyplývající z činnosti spolku

Titul c) rekondiční, popř. edukační pobyt

Celé znění dotačního programu naleznete ZDE:

Dotační program Podpora činnosti spolků 2020 Dotační program Podpora činnosti spolků 2020

Kontakt: Pavlína Fiedorová, Odbor sociální, tel. 596 387 398 nebo Bc. Andrea Wiechecová, Odbor sociální, tel. 596 387 248