Finanční příspěvek na rodinný dům na území Karviné - nově lze podat žádost pouze do 31.12.2021, ale zároveň v době podání nemusí být rodinný dům postaven, stačí mít doklad o právu provést stavbu a postavit do 31.12.2023

Finanční příspěvek ve výši 150.000,– Kč bude žadateli poskytnut na rodinný dům (jak samostatně stojící, tak řadový) na území města Karviné. Žádosti o finanční příspěvek jsou přijímány do 31.12.2021. Lze žádat o finanční příspěvek na nově postavený rodinný dům i o rodinný dům ve výstavbě, kde je zapotřebí doložit doklad prokazující oprávnění žadatele provést stavbu rodinného domu v souladu s platnými stavebními předpisy.


RD_ilu

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby jsou přijímány během celého roku (osobně na podatelně nebo v kanceláři č. 424 Odboru školství a rozvoje) a jsou průběžně předkládány ke schválení/neschválení orgánům města, tj. Radě města Karviné a Zastupitelstvu města Karviné.

Kontakt: Miroslav Kostroun, Odbor školství a rozvoje, tel.: 596 387 350, e-mail: miroslav.kostroun@karvina_cz.

Úplné znění Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby včetně formuláře Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby (str. 4–5 Zásad) naleznete ve formátu pdf ZDE.