Finanční příspěvek na jeden nově postavený rodinný dům na území Karviné

Finanční příspěvek ve výši 150.000,– Kč bude žadateli poskytnut na jeden nově vystavěný rodinný dům (jak samostatně stojící, tak řadový) na území města Karviné. Rodinným domem se rozumí budova s číslem popisným, která je nově postavena a u níž je ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno, že se jedná o rodinný dům. Rodinným domem není budova, u které je ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno, že se jedná o rozestavěnou budovu.


RD_ilu

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby jsou přijímány během celého roku (osobně na podatelně nebo v kanceláři č. 424 Odboru školství a rozvoje) a jsou průběžně předkládány ke schválení/neschválení orgánům města, tj. Radě města Karviné a Zastupitelstvu města Karviné.

Kontakt: Miroslav Kostroun, Odbor školství a rozvoje, tel.: 596 387 350, e-mail: miroslav.kostroun@karvina_cz.

Úplné znění Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby včetně formuláře Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby (str. 4–5 Zásad) naleznete ve formátu pdf ZDE.