Kotlíkové dotace

perex-kotliky-2016.jpg


3. výzva kotlíkových dotací

Dne 22.5.2019 v 10:16 h byl ukončen příjem žádostí o kotlíkové dotace a to podáním žádosti s pořadovým číslem 3/10000.

Finanční alokace na tuto výzvu byla již v prvních minutách příjmu žádostí vyčerpána. Státní fond životního prostředí pošle do Moravskoslezského kraje dalších 500 milionů korun. Díky navýšení alokace na dvojnásobek si na dotaci sáhne asi 8000 žadatelů.

O prostředcích pro žadatele pořadových čísel od 8000 do 10000 bude kraj dále vyjednávat.

 

perex_Kotlíky_poslední šance.jpg

 

Základní parametry a výše podpory v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací:

 • časová způsobilost výdajů od 15. července 2015,
 • již nebudou podporovány kombinované kotle (uhlí x biomasa),
 • podpora se bude týkat pouze kotlů na biomasu (s ručním přikládáním = dřevo, s automatickým přikládáním = pelety), tepelných čerpadel a plynových kondenzačních kotlů,
 • informace Moravskoslezského kraje naleznete na adrese: www.lokalni-topeniste.msk.cz,
 • jedná se o poslední takto výhodnou dotaci (není nač čekat – počínaje rokem 2022 bude platit zákaz spalování v kotlích 1. a 2. emisní třídy!!!),
 • opět bude možné předfinancování výměny zdroje vytápění formou tzn. návratné finannční výpomoci (pravděpodobně od 09/2019), takže není třeba mít finanční úspory. Finanční prostředky budou poskytovány Státním fondem životního prostředí prostřednictvím obce, dle smlouvy uzavřené s poskytovatelem dotace tj. Moravskoslezský kraj. Podmínky návrátné finanční výpomoci naleznete zde: https://www.karvina.cz/magistrat/program-pro-poskytovani-navratnych-financnich-vypomoci
 • žádosti o návratnou finanční výpomoc mohou být podány do 31.7.2021
 • na Odboru školství a rozvoje bude nadále fungovat tzv. kotlíková poradna.

Výše podpory:

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL – 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,- Kč

KOTEL NA BIOMASU (ruční přikládání) – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč

KOTEL NA BIOMASU (automatický) – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč

TEPELNÉ ČERPADLO – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč

 

Navýšení podpory pro prioritní území – 7.500,- Kč

Navýšení podpory o příspěvek kraje – 7.500,- Kč

Navýšení podpory o příspěvek města – 10.000,- Kč

O dalším vývoji 3. výzvy, podmínkách poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci vás budeme informovat.

 

Seznamy schválených žadatelů:

 

 https://lokalni-topeniste.msk.cz/node/77

 

Důležíté informace: 

 

Poradenství

 • Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, budova C, ul. Karola Śliwky 50/8a, 3. patro

Ing. Bruno Petráš
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 425
Email:

RNDr. Ivana Smýkalová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 446
Email:

Ing. Nikola Mináriková
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 646
Email:

 

Seznam revizních techniků

Odborně způsobilé osoby ke kontrole technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění najdete zde: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.

Seznam výrobků a technologií pro kotlíkové dotace

Na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 je zveřejněn seznam výrobků a technologií, který je veden Státním fondem životního prostředí a jsou v něm uvedeny kotle (zdroje vytápění), které bude možné pořídit místo starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním v rámci kotlíkových dotací. Tento seznam je pravidelně aktualizován a je zveřejněn zde: https://svt.sfzp.cz/.

Informace Moravskoslezského kraje

Za účelem poskytování informací veřejnosti ke kotlíkovým dotacím financovaným z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 byla zřízena na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje speciální telefonní linka 595 622 355 dostupná v době úředních hodin, tj.: pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 14,30 hodin, pátek od 8 do 13 hodin a speciální e-mailová adresa kotliky@msk_cz.

Dále je možnost osobní konzultace na Krajském úřadě v Ostravě v kanceláři A 106, a to v pracovních dnech a úředních hodinách.

 • Bc. Pavel Ballasch pavel.ballasch@msk_cz - vedoucí oddělení

Své dotazy směřujte prosím na níže uvedené projektové a finanční manažery (e-mail, telefon):

 • Ing. Hana Bednaříková   hana.bednarikova@msk_cz   595 622 662  
 • Bc. Nikol Bujoková  nikol.bujokova@msk_cz  595 622 836    
 • Ing. Bc. Ivona Crháková  ivona.crhakova@msk_cz  595 622 403                                                                       
 • Ing. Marcela Honková   marcela.honkova@msk_cz   595 622 761
 • Mgr. Lucie Hochmanová   lucie.hochmanova@msk_cz   595 622 994
 • Ing. Vilém Hinner  vilem.hinner@msk_cz   595 622 806
 • Ing. Soňa Kopkášová sona.kopkasova@msk_cz  595 622 793
 • Ing. Lenka Majerníková  lenka.majernikova@msk_cz 595 622 339
 • Ing. Michael Mikeska  michael.mikeska@msk_cz  595 622 728
 • Ing. Lenka Obrusníková lenka.obrusnikova@msk_cz  595 622 340
 • Mgr. Lucie Rašková   lucie.raskova@msk_cz   595 622 933
 • Ing. Dana Šollerová dana.sollerova@msk_cz   595 622 313
 • Mgr. Radka Šostá radka.sosta@msk_cz 595 622 675
 • Bc. Barbora Watorová  barbora.watorova@msk_cz  595 622 810
 • Ivana Bohdálková - administrativní pracovník  ivana.bohdalkova@msk_cz  595 622 318
 • Soňa Lachnitová - administrativní pracovník  sona.lachnitova@msk_cz  595 622 589
 • Bc. Monika Schromová - administrativní pracovník  monika.schromova@msk_cz  595 622 542
 • Andrea Pazderová Šmigová - administrativní pracovník  andrea.smigova@msk_cz  595 622 540
 • Eliška Šmigová - administrativní pracovník  eliska.smigova@msk_cz  595 622 830