Kraj hlásí vyčerpání kotlíkových dotací

perex_ovzduší_ilu.jpg Přijata bude ještě tisícovka žádostí do zásobníku.  


perex_ovzduší_ilu.jpg

Moravskoslezský kraj v úterý 3. dubna 2018 oznámil, že obyvatelé kraje vyčerpali svými žádostmi vymezených 864 milionů korun. Zájemci, kteří dosud s podáním žádosti váhali, mají přesto ještě šanci získat podporu. Všechny dosud doručené žádosti ještě nebyly posouzeny, takže kraj pokračuje v jejich příjmu až do celkového počtu 10 000.

Může se stát, že některé už podané žádosti neprojdou schvalovacím procesem, že některé výměny kotlů nakonec neproběhnou nebo nebudou správné a tak nebudou proplacené. Uvolněné finanční prostředky tak budou nabídnuty dalším zájemcům o ekologický kotel.

Při letošní únorové návštěvě přislíbil ministr životního prostředí další miliardu korun, kterou bude moci Moravskoslezský kraj použít na další kotlíkové dotace a projekty, které povedou ke zlepšení ovzduší v regionu. Náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová k tomuto řekla: „Vynaložení těchto finančních prostředků považuji za velmi dobrou investici do budoucnosti našeho kraje, kvality života jeho obyvatel a zlepšení stavu životního prostředí. Lokální topeniště spalující nekvalitní tuhá paliva, popřípadě komunální odpady ve starém prohořívacím kotli, jsou významným zdrojem zdraví škodlivých organických látek v ovzduší, zejména karcinogenního benzoapyrenu. Výměnou jednoho starého kotle můžeme docílit snížení emisí prachu v objemu až 100 kilogramů ročně.“

Jak jsme vás informovali v dubnovém čísle Karvinského zpravodaje, na celkovém počtu cca 7 000 podpořených žádostí se podílí pouhá stovka obyvatel Karviné! Proto apelujeme na všechny nerozhodnuté majitele nevyhovujících kotlů – podejte ještě svou žádost, díky dotaci a předfinancování městem nemusíte mít úspory a kotel získáte téměř zadarmo. Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné je vám s vyplněním žádosti a poradenstvím k dispozici. Odpovědi na nejčastější dotazy k této problematice najdete rovněž na straně č. 3 posledního vydání Karvinského zpravodaje – v elektronické pdf verzi ZDE.