Kreativní business – Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže

folder-document.png Cílem dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další).


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:

Kreativní business - Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže 2021

04. Základní informace k životní situaci:
Cílem dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatelé o dotaci - fyzické osoby (vedoucí neformálních skupin mládeže).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podmínky předkládání Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Dotačním programu Kreativní business, který naleznete v sekci "související dokumenty".

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
 Konzultací projektového záměru, předložením Žádosti o dotaci.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
 Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor školství a rozvoje, Oddělení strategií a plánování - budova C, ul. K. Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, Ing. Nikola Mináriková; v úřední dny: pondělí a středa 07:30 h - 17:30 h, úterý a čtvrtek 07:30 h - 16:00 h PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ. V souvislosti s pandemickou situací je upřednostňován písemný či telefonický kontakt, případně online setkání.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Pro konzultaci - připravený projektový záměr (obsah projektu, rozpočet). Pro předložení žádosti - Žadatel je povinen předložit žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami v listinné podobě v jednom podepsaném originále, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Magistrátu města Karviné.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
--

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro podání žádostí je od 01.03.2021 do 31.08.2021 včetně.

Žádosti, přijaté v termínu do 31.03.2021 včetně, budou hodnoceny v termínu do 16.04.2021.

Žádosti, přijaté v termínu do 31.05.2021 včetně, budou hodnoceny v termínu do 18.06.2021.

Žádosti, přijaté v termínu do 31.08.2021 včetně, budou hodnoceny v termínu do 17.09.2021

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
--

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
--

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
--

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Zásady pro používání znaku, vlajky a loga statutárního města Karviné č. 25/2010; Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Na poskytnutí dotace není právní nárok.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce jsou definovány ve Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace – příloha Dotačního programu Kreativní business.

21. Nejčastější dotazy:
--

22. Další informace:
Dotační program Kreativní business je součástí aktivit projektu SAD Mikrograntů jako nástroj strukturovaného dialogu mezi mládeží a městem, který je spolufinancován z programu Erasmus+ a rozpočtu statutárního města Karviné.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
--

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
--

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování.

26. Kontaktní osoba:
Ing. Nikola Mináriková e-mail:
nikola.minarikova@karvina_cz telefon: 596 387 646

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
--

28. Popis byl naposledy aktualizován:
  01.02.2021

29. Datum konce platnosti popisu:
31.08.2021

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
--