Kreativní business – Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže

folder-document.png Cílem dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další).


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
 Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže 2020

04. Základní informace k životní situaci:
Cílem dotačního programu je podpora mikroprojektů neformálních skupin mládeže, jejichž zaměření není pevně vymezeno (může se jednat o projekty např. z oblasti kultury, sportu, volného času dětí a mládeže či seniorů, se vzdělávací či lidskoprávní tematikou, ekologické projekty, projekty přeshraniční spolupráce, a další).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatelé o dotaci - fyzické osoby (vedoucí neformálních skupin mládeže).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podmínky předkládání Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Dotačním programu Kreativní business, který naleznete v sekci "související dokumenty".

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace: Konzultací projektového záměru, předložením Žádosti o dotaci.

08. Na které instituci životní situaci řešit: Magistrát města Karviné, Odbor školství a rozvoje.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování- budova C, ul. K. Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, Ing.Nikola Mináriková; v úřední dny: pondělí a středa 07:30 h - 17:30 h, v ostatní dny po dohodě: úterý a čtvrtek 07:30 h - 16:00 h

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Pro konzultaci - připravený projektový záměr (obsah projektu, rozpočet). Pro předložení žádosti - Žadatel je povinen předložit žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami v listinné podobě v jednom podepsaném originále, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Magistrátu města Karviné.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
--

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti o poskytnutí dotace budou vyřízeny v souladu s harmonogramem uvedeným v čl. 5 a 11 Dotačního programu Kreativní business.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
--

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
--

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
--

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Zásady pro používání znaku, vlajky a loga statutárního města Karviné č. 25/2010; Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Karviné

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Na poskytnutí dotace není právní nárok.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce jsou definovány ve Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - příloha Dotačního programu Kreativní business.

21. Nejčastější dotazy:
--

22. Další informace:
--

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
--

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
--

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
 Odbor školství a rozvoje, oddělení strategií a plánování.

26. Kontaktní osoba:
 Ing. Nikola Mináriková e-mail: nikola.minarikova@karvina_cz telefon: 596 387 646

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
--

28. Popis byl naposledy aktualizován:
  14.03.2019

29. Datum konce platnosti popisu:
 30.09.2020

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
--