Nahlížení do registru oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů

folder-document.png Nahlížet do registru je umožněno osobně nebo dálkovým přístupem.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Nahlížení do registru oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů

04. Základní informace k životní situaci:
Nahlížet do registru je umožněno osobně nebo dálkovým přístupem

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
fyzická osoba

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Přístup do registru je umožněn na základě ověřené žádosti. Písemnou žádost je možné doručit osobně nebo poštou na adresu evidenčního orgánu. Žádost je možné podat také elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor organizační
Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát
2. patro, kancelář číslo 72
paní Tamara Hercigová

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
V případě osobního nahlížení: vyplněný formulář, občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o nahlížení do registru, soubor ve formátu ZFO

Upozornění: k zobrazení formuláře je nutné mít nainstalovaný program 602XML Filler. Tento program je zdarma ke stažení na stránce www.602.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
nejsou vyžadovány

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Zpracování žádosti a vydání identifikačních údajů pro dálkový přístup do registru proběhne ve lhůtě do 30 dnů. V případě osobního nahlížení se lhůta neuplatňuje.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronický formulář žádosti

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
159/2006 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
V případě porušení povinností podle zákona 159/2006 Sb. ve znění pozdějších změn lze uložit v přestupkovém řízení pokutu do výše 50 000 Kč

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:

Další informace naleznete na stránce Střet zájmů

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor organizační, Kancelář primátora

26. Kontaktní osoba:

Tamara Hercigová
Oddělení Kancelář primátora
Telefon: 596 387 242
Email:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
26.6.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován:
26.6.2008

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno

Střet zájmů